Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 674   projektov
1 nových

Projekt Štatistika A (údaje, kvalitatívny a kvantitatívny znak)

«»
Prípona
.xlsx
Typ
výpočet
Stiahnuté
42 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41745
Posledná úprava
24.04.2013
Zobrazené
3 876 x
Autor:
thieff
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Projekt z predmetu Štatistika A.
Obsahuje databázu údajov ( v tomto prípade filmov), triedených podľa kvalitatívnych a kvantitívnych znakov.
U každého znaku som dorátala početnosti,a deskriptívne štatistiky pre tieto dva znaky (t.j. priemer, modus, medián, var. rozpatie, odchýlka, koeficient špicatosti a šikmosti, var. koeficient a pod. + interpretácie)
Bodový a intervalový odhad základného súboru pre diskrétny a spojitý znak
Test zhody strednej hodnoty so známou konšntatou pre diskrétny a spojitý znak (konštanta bude priemer z bodu 3. Ostatne informácie na výpočet testu budú čerpané z bodu 4 – bodové odhady. Pre jeden znak testovať na alfa 0.05 a pre druhy znak na alfa 0.01)
Overovanie existencie závislosti medzi kvalitatívnym a kvantitatívnym znakom 
Regresná a korelačná analýza  (údaje sú v exceli)

Kľúčové slová:

štatistika

projekt

kvalitatívny

kvantitatívny

databázaObsah:
 • 1. Každá dvojica študentov si zabezpečí reálnu (uviesť zdroj – najlepšie http link) databázu prierezových údajov, ktorá bude obsahovať jeden kvalitatívny a dva kvantitatívne znaky – jeden diskrétny a jeden spojitý znak. Minimálny počet pozorovaní v databáze je 100.
  2. Zotriediť štatistický súbor podľa diskrétneho a spojitého znaku a dopočítať početnosti.
  3. Vypočítať deskriptívne štatistiky pre obidva triediace znaky – výsledky interpretovať.
  4. Bodový a intervalový odhad parametrov základného súboru. Výberový súbor bude predstavovať 10% náhodne vybraných hodnôt z pôvodnej databázy. Pre diskrétny znak dopočítať 95% intervaly spoľahlivosti a pre spojitý znak dopočítať 99%. intervaly spoľahlivosti pre strednú hodnotu, rozptyl a smerodajnú odchýlku.
  5. Test zhody strednej hodnoty so známou konštantou; kde konštanta bude priemer z bodu 3. Ostatne informácie na výpočet testu budú čerpané z bodu 4 – bodové odhady. Pre jeden znak testovať na alfa 0.05 a pre druhy znak na alfa 0.01.
  6. Overiť existenciu závislosti medzi kvalitatívnym a diskrétnym kvantitatívnym znakom.
  7. RaKA. Údaje čerpať z databázy regresia.xls (AV závislá premenná; L, C, V nezávisle premenné) (http://www.fem.uniag.sk/cvicenia/ksov/kovac/Statistika/Projekt_udaje/regresia.xls).
  V tomto bode treba riešiť dva viacnásobné regresne modely. Lineárny a nelineárny model. Nelineárny model – mocninový. Verifikovať a interpretovať modely, pripadne prepočítať ak sú nevýznamné niektoré parametre modelov.
  8. Časový rad zo sezónnou zložkou. Časový rad bude za obdobie rokov 1993 – 2009 a prognózu je potrebné vypočítať na rok 2010, ktorá bude aj slovne porovnaná, s reálnymi hodnotami za rok 2010.