Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 754   projektov
13 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 43   |   Strana 1 / 2


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Projekt Štatistika A (údaje, kvalitatívny a kvantitatívny znak)
89,7%
0,1 42x
Projekt z predmetu Operačný výskum - Teória rozhodovania
87,1%
0,1 9x
KZ protokol - Vypracujte plán výroby objemových krmív pre hospodárstvo v nížinnej - repnej výrobnej oblasti s výmerou 2500 ha ornej pôdy, 70 ha lúk a 100 ha pasienkov.
86,9%
0,1 0x
Protokol krmovinárstvo ĎTM (ďatelino trávne miešanky)
85,0%
0,1 0x
Semestrálny projekt zo Štatistiky
83,7%
0,1 8x
Plán pasenia - Vypracujte návrh na výstavbu oplôtkového hospodárstva pre mladý hovädzí dobytok v prírodnej oblasti pahorkatín...
83,3%
0,1 0x
Magický n-uholník / Hospodárska politika
82,8%
0,1 0x
Štatistika - vypracovaný projekt v Exceli
81,9%
0,1 9x
Environmentálne ciele a záväzné požiadavky domácnosti HOME M
81,4%
0,1 0x
Vyhodnotenie dopravných nehôd, zamestnancov a cestovného (MS Excel)
80,9%
0,3 7x
Environmentálne aspekty domácnosti / podniku
80,6%
0,1 0x
OV-TR - kúpa mobilného telefónu
80,3%
0,1 11x
Dimenzovanie drevených konštrukcií
79,6%
1,2 13x
Teória rozhodovania - projekt
78,9%
0,1 3x
Informatika (projekt na informačné technológie v exceli) - 2. časť
78,2%
0,1 14x
Výpočet reťazového kolesa pre hnacie valčekové a púzdrové reťaze
78,0%
0,1 15x
Projekt e-shopu (vypracované v Exceli) na Informačné systémy a aplikačný softvér
77,7%
0,1 5x
Tabuľky na výpočet finančnej analýzy
76,3%
0,1 21x
Projekt z predmetu Štatistika
76,3%
0,1 6x
Slovná zásoba (200 slovíčok z anglického jazyka na skúšku)
76,1%
0,1 2x
Vypracovaný projekt zo štatistiky
75,2%
0,1 6x
Manažment výroby 2 (zadanie)
74,4%
9,9 0x
Projekt - Jednoduché účtovníctvo
73,9%
0,1 30x
Informatika (projekt na informačné technológie v exceli) - 1. časť
73,0%
0,9 12x
Spracovanie veľkého štatistického súboru (EXCEL)
72,3%
0,1 11x
Projekt z Operačného výskumu - Teória rozhodovania
72,1%
0,1 40x
Riadenie kvality program č. 2
72,1%
0,1 2x
Prezentácia funkcií Microsoft Excel
70,8%
0,1 15x
Informačné systémy a aplikačný softvér EXCEL
70,6%
2,6 29x
Vypracované zadanie na informatiku
70,4%
0,3 0x
Výpočet skrutkového spoja s prepätím
69,7%
0,1 2x
Vypracované otázky pre Úvod do geografických informačných systémov
68,5%
0,1 1x
Latinský jazyk - 1. konjugácia
65,7%
0,1 10x
Právo
65,6%
0,1 5x
Štatistické spracovanie dát (zadanie v MS Excel)
63,9%
0,1 13x
Výpočet čistej mzdy, odvodov a superhrubej mzdy pre zamestnávateľa (2012 a 2013)
62,1%
0,1 14x
Drevené konštrukcie - Väzník
61,1%
0,1 3x
Metódy inžinierskej práce - Zadanie z EXCEL
59,3%
0,1 0x
Závlahy - hotová vypočítaná tabuľka parciel
59,3%
0,1 0x
Počítačové systémy - riešené úlohy
58,8%
0,1 0x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: