Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Manažment rizík podniku (Podnikateľské riziká)

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
16 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
48224
Posledná úprava
23.11.2022
Zobrazené
675 x
Autor:
ekoBlaster87
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Riziko všeobecne pre mňa znamená pojem, ktorý označuje neistý výsledok s možným nežiaducim dôsledkom. Riziko znamená hrozbu, potenciálny problém, nebezpečenstvo vzniku škody, možnosť zlyhania a neúspechu, poškodenia, straty či zničenia. Riziko teda vyjadruje určitú mieru neistoty, teda pravdepodobnosť dosiahnutie výsledku, ktorý je rozdielny od očakávaného. Riziko v organizácii súvisí predovšetkým s okolitým prostredím, inováciami, zmenami a so zdrojmi. Rizikám možno predchádzať vhodným riadením, finančný vplyv rizík možno zmierniť pomocou poistenia prípadne nejakou formou zálohovania.

Riziko je kvantitatívne a kvalitatívne vyjadrenie ohrozenia, stupeň alebo miera ohrozenia. Je to pravdepodobnosť vzniku
mimoriadnej udalosti a jej dôsledok. Riziko predstavuje vzájomný vzťah medzi pravdepodobnosťou vzniku negatívneho javu a jeho dôsledkom. Manažment rizika je zas prostredník resp. akýsi nástroj na identifikovanie rizika, ktoré môže
znížiť úroveň komplexnej bezpečnosti, je tiež prostriedkom na analýzu rizika, jeho hodnotenie, klasifikáciu, stanovenie priorít a následne aj nástrojom na jeho znižovanie.

Manažment rizika (risk management) je logická a systematická metóda určovania súvislostí v akýchkoľvek činnostiach, funkciách alebo procesoch, identifikovania rizík, ich analýzy, hodnotenia, znižovania a priebežného monitorovania, ktorá umožňuje minimalizovať straty a maximalizovať príležitosti. Manažment rizika sa teda musí stať neoddeliteľnou súčasťou procesu zvyšovania bezpečnosti a má významný podiel na ochrane človeka, materiálnych hodnôt, ale aj kultúrnych a duchových hodnôt a v neposlednom rade tiež životného prostredia pred účinkami negatívnych dôsledkov krízových javov.
...

Kľúčové slová:

riziko

manažment

podnikanie

ohrozenie

malé podnikanie

stredné podnikanie

ekonómia

podnikateľské riziko

manažment rizika

risk managementObsah:
 • ÚVOD -3-
  1 CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI -4-
  1.1 KOVOTAH, s.r.o. -4-
  1.2 Stratégia spoločnosti -5-
  2 APLIKÁCIA MANAŽÉRSTVA RIZIKA -6-
  2.1 Posudzovanie rizika -6-
  2.2 Opatrenia -8-
  3 ELIMINÁCIA RIZIKA -9-
  3.1 Opatrenia pri eliminácií rizík -9-
  3.2 Ďalšie opatrenia pri eliminácií rizík -9-
  3.2.1 Vyvarovanie sa riziku -9-
  3.2.2 Znižovanie vierohodnosti výskytu -9-
  3.2.3 Obmedzenie možných následkov udalostí pri rizikách -10-
  3.2.4 Transfer rizika -11-
  ZÁVER -12-
  ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY -13-
  PRÍLOHY -13-

Zdroje:
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko