Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
12 nových

Behavioristická (neoklasická) škola manažmentu (Základy manažmentu)

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
26 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
14205
Posledná úprava
27.07.2022
Zobrazené
1 211 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1.1 Úvod do behavioristickej školy manažmentu

V dvadsiatych a tridsiatych rokoch 20. storočia prebiehali v priemyselne vyspelých krajinách hlboké sociálne a ekonomické zmeny. Hromadná výroba, prudký rast produktivity práce a skracovanie týždenného pracovného času menili správanie robotníkov. Dochádzalo k nespokojnostiam a konfliktom. Manažéri, výskumníci aj teoretickí pracovníci v oblasti manažmentu začali sústredovať pozornosť na ľudské zdroje, medziľudské vzťahy a správanie ľudí. To zapríčinilo vznik nových teórií, ktoré zdôrazňujú psychologicko sociálnu stránku, tj. zvýrazňujú ľudské komponenty na rozdiel od klasickej teórie manažmentu, ktorá mala len mechanický pohľad na človeka,najmä taylorizmus a dívala sa neho len jako na stroj.Tieto nové prístupy manažmentu nesú rôzne pomenovania ako napr. Humanistická výzva, Priemyselný humanizmus, Doktrína ľudských vzťahov, Revolúcia behavioristických vied, Behavioristická koncepcia, Neoklasická teória a pod.
Predstavitelia tejto teórie sa zamerali na skúmanie takých faktorov, ako sú napr. psychologické motívy správania sa ľudí v pracovnom procese, skupinové vzťahy, problémy konfliktu a spolupráce, komunikácia a komunikačné bariéry, štýl vedenia ľudí, neformálna organizácia a podobne. Na základe psychologických a sociologických poznatkov tento smer odvodzuje odporúčania na výber a rozmiestňovanie pracovníkov, na vedenie ľudí a ich stimuláciu.
K predstaviteľom tejto teórie patria : Mary P. Foletová, Chester Barnard, Elton Mayo, Abraham Maslow, Douglas McGregor, Hugo Munsterberg.
...

Kľúčové slová:

manažment

manažér

základy manažmentu

behavioristická škola manažmentu

neoklasická škola manažmentu

Maslow

Abraham Maslow

Mayo

Elton Mayo

Marry Parker Folettová

ekonomika

BarnardObsah:
 • 1. Behavioristická (neoklasická) škola manažmentu
  1.1 Úvod do behavioristickej školy manažmentu
  1.2 Marry Parker Folettová
  1.3 Elton Mayo
  1.4 Chester Barnard
  1.5 Douglas McGregor
  1.6 Abraham Maslow
  Maslowova hierarchia potrieb (originálny päť-úrovňový model)
  Použitá literatúraOUŽITÁ LITERATÚRA

Zdroje:
 • Hrmo Valér : Teória riadenia, Príroda Bratislava 1987
 • Mikuláš Sedlák : Základy manažmentu, Alfa Bratislava 1993
 • D. Pinková, I. Frőhlincová, D. Masár : Manažment, UK Bratislava, Vydavateľské oddelenie 2003
 • Ľ. Mižičková, D. Šimo, I. Ubrežiová : Základy manažmentu, SPU Nitra, Vydavateľské oddelenie 2005
 • http://www.fel.utc.sk
 • http://www.petergonda.sk