Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 567   projektov
3 nových

Účtovníctvo B - študijný materiál

«»
Prípona
.zip
Typ
študijný materiál
Stiahnuté
7 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
43659
Posledná úprava
27.12.2013
Zobrazené
1 265 x
Autor:
barbora
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Dátum podpísania spoločenskej zmluvy - v nej musí byť uvedené, aký právny typ spoločnosti sa zakladá, konkretizácia/menoslov zakladateľov spoločnosti, ak sú to spoločníci, tak ich mená, zároveň tam sú určité podmienky, ktoré potom pre spoločníkov vyplývajú - stanovené právne vzťahy medzi spoločníkmi, v samostatnej časti musí byť uvedené, kto sa bude na základnom imaní v akej výške podieľať, musí tam byť napísané aj termínované splácanie základného imania a upresnenie spôsobu jeho splácania.
Vklad môže byť aj v peňažnej aj nepeňažnej forme (vtedy musia byť jednotlivé položky presne vypísané), vklady spoločníkov sa účtujú pre každého osobitne (pohľadávky za upísané nesplatené vlastné imanie 353/1, 353/2, a pod.); základné imanie (411) by sa malo rozdeľovať podľa toho, či bolo vložené pri založení, neskôr atď.; text napr. “upísané základné imanie - prvý spoločník”, “upísané základné imanie - druhý spoločník”, “celkové základné imanie”, atď.

Kľúčové slová:

spoločnosť

vklad

majetok

účet

odpisovanie

zásobyObsah:
 • Úvod
  Predmet Účtovníctvo B
  Literatúra
  Povinná
  Odporúčaná
  “Technické” informácie
  Účtová osnova pre podnikateľov (neúplná)
  Popis niektorých “nesamozrejmých” prípadov
  Vznik spoločnosti z hľadiska účtovníctva
  Príklad založenia spoločnosti (s.r.o. - dvaja spoločníci)
  Investičný majetok - trieda 0
  Nehmotný investičný majetok - skupina 01
  Zriaďovacie výdavky - 011
  Nehmotné výseky vedeckej a obchodnej činnosti - 012
  Software - 013
  Oceniteľné práva - 014
  Drobný nehmotný investičný majetok - 018
  Ostatný nehmotný investičný majetok - 019
  Hmotný investičný majetok - skupina 02
  Budovy, haly a stavby - 021
  Stroje prístroje a zariadenia - 022
  Dopravné prostriedky - 023
  Inventár - 024
  Pestovateľské celky trvalých porastov - 025
  Základné stádo a ťažné zvieratá - 026
  Drobný hmotný investičný majetok - 028
  Ostatný hmotný investičný majetok - 029
  Oceňovanie investičného majetku
  Postup oceňovania podľa (ne)platenia DPH
  Prechodné kalkulačné účty
  Príklady oceňovania u platcu DPH
  Používanie investičného majetku
  Odpisovanie a Zákon o účtovníctve
  Odpisovanie a Zákon o daniach z príjmu
  Príklad odpisov
  Vyradenie investičného majetku
  Doodpisovanie/likvidácia
  Predaj
  Darovanie
  Manká a škody
  Finančné investície - skupina 06
  Vznik novej spoločnosti
  Akcie, dividendy a termínovaný vklad v banke
  Zásoby - Trieda 1
  Obstarávanie zásob
  Účtovanie o obstaraní zásob podľa metódy A

Zdroje:
 • Máziková, Boušková Podvojné účtovníctvo podnikateľov: Zbierka riešených príkladov Elita 1996 (1997) 2. (3.)
 • Peter, Hvožďárová, Šlosárová, Boušková Nové účtovníctvo podnikateľských subjektov SPN 1995 3.