Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 646   projektov
7 nových

Organizačný poriadok Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
12775
Posledná úprava
20.08.2020
Zobrazené
388 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Organizačný poriadok Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky je základným vnútorným organizačným predpisom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
Organizačný poriadok v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a Štatútom ministerstva ustanovuje vnútorné organizačné členenie ministerstva, rozsah oprávnení a zodpovednosti vedúcich zamestnancov ministerstva, pôsobnosť a vzájomné vzťahy organizačných útvarov ministerstva.

Ministerstvo sa člení na:
· úsek ministra zdravotníctva Slovenskej republiky,
· úsek štátneho tajomníka ministerstva,
· úsek vedúceho služobného úradu ministerstva.

Do úseku ministra sú organizačne začlenené:
· kancelária ministra,
· komunikačný odbor,
· sekcia zdravia,
· sekcia financovania,
· sekcia legislatívno-právna,
· odbor stratégie a analýz v zdravotníctve,
· odbor kontroly a sťažností,
...

Kľúčové slová:

ministerstvo

zdravotníctvo

ministerstvo zdravotníctva

členenie

organizačné členenie

minister

tajomník

štát

štátny tajomník

odbor

riaditeľ

oddelenie

vedúci oddeleniaObsah:
 • Organizačné členenie ministerstva
  Pôsobnosť ministerstva
  Minister
  Štátny tajomník
  Vedúci služobného úradu
  Generálny riaditeľ sekcie
  Riaditeľ odboru
  Vedúci oddelenia
  Poradné orgány
  Riadiace akty
  Vzťahy medzi útvarmi ministerstva
  Vzťahy ministerstva k iným orgánom
  Vzťahy ministerstva k podriadeným organizáciám
  Použitá literatúra

Zdroje: