Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 674   projektov
1 nových

Emotívne argumenty v reklame

«»
Prípona
.doc
Typ
ročníková práca
Stiahnuté
8 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40029
Posledná úprava
15.04.2012
Zobrazené
1 995 x
Autor:
rozpravka
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1 Emócie
Aby sme lepšie pochopili význam emócii, je nutné si špecifikovať, čo sú motívy. „Motívy sú aktivujúce procesy, ktoré určujú smer nášho jednania.“ Motívy nám dávajú energiu a silu, aby sme nielen prežili, ale aj aby sme uspokojili naše najrôznejšie potreby. Napríklad motív hladu spôsobí, že sa najeme, ak sa cítime byť hladní alebo motív zvedavosti, rozšíri naše možnosti ako jednať v rôznych situáciách.
Čo si teda možno predstaviť pod emóciami? Emócie sú afektívne informácie o závažnosti motívov a stupni uspokojenia týchto motívov. Motívy a emócie majú teda silu viesť naše správanie...

1.1 Emócie a reklama

Keď je reč o emóciách v reklame, tak je nutné ich rozlišovať. Za prvé sú tým myslené emócie, ktoré sú v reklame ukázané, napríklad radosť, ktorá je spojená s produktom v reklame. Za druhé môže reklama pojednávať o produktoch alebo o spotrebe produktov, či službách ktoré vyvolávajú nejaké emócie. Za tretie môže spotrebiteľ emotívne reagovať na samotnú reklamu. 
Reklama môže emotívne pôsobiť vo viacerých smeroch. Ide napríklad o afektívne reakcie na podnety ako napríklad vystrašené deti alebo bábätká, prípadne nahé telo v reklame. Pozitívna reakcia na reklamu môže vzniknúť aj vďaka Mere-Exposure efektu, ktorý popisuje skutočnosť, že keď človek vidí určitú osobu, situáciu, respektíve reklamu viackrát, tak ju vníma pozitívnejšie...

Kľúčové slová:

emócie

argumenty

reklama

apely

emócie a reklamaObsah:
 • Úvod 3
  1 Emócie 4
  1.1 Emócie a reklama 4
  2 Apely 6
  2.1 Racionálne apely 6
  2.3 Základné reklamné apely 7
  3 Najčastejšie apely v reklame 9
  3.1 Humor a produkty 10
  3.2 Strach 10
  3.3 Vina/súcit 11
  3.4 Vrelosť 12
  3.5 Sexuálne apely 12
  Záver 14
  Zoznam použitej literatúry 15

Zdroje:
 • BOUČKOVÁ, Jana a kol. Marketing. 1.vydání.Praha: C.H.Beck, 2003, ISBN 80-7179-577-1
 • FETCHENHAUER, D.: Einführung in Sozial- und Wirtschaftspsychologie, Mitschriften zur Vorlesung, 2008
 • MÖLL, T.: Messung und Wirkung von Markenemotionen, Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag GWV Fachverlage GmbH, 2007. ISBN 978-3-8350-0897-7
 • BITTNER,G., SCHWARZ E.: Emotion selling, Gabler-Verlag, 2010. ISBN 978-3-8349-1765-2
 • PŘIKRYLOVÁ Jana, JAHODOVÁ Hana. Moderní marketingová komunikace. 1.vydání. Praha: Grada Publishing a.s., 2010. ISBN 978-80-247-3622-8
 • ŘÍČAN P., Psychologie osobnosti – obor v pohyb.,1.vydání. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1174-4
 • VYSEKALOVÁ J., a kol. Psychologie reklamy.3.vydání. Praha:Grada, 2007. ISBN 978-80-247-2196-5
 • NAKONEČNÝ M. Sociální psychologie. Praha:Grada, 2000.
 • ERICSSON L., ERICSSON J.,HAKANSSON E. Head vs. Heart,Bachelor Thesis, 2004
 • http://www.marketingovo.sk/products/logicke-argumenty-versus-emocie/
 • http://blog.seo-profesional.cz/viralni-marketing-efektivni-propagacni-nastroj/
 • ...