Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Vypracované otázky na štátnice - Podnikové hospodárstvo

«»
Prípona
.docx
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47054
Posledná úprava
25.09.2017
Zobrazené
1 360 x
Autor:
P816
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Majetok podniku jeho klasifikácia a oceňovanie jednotlivých zložiek majetku. Opotrebenie a odpisovanie neobežného majetku.

-obchodný majetok je súhrn majetkových hodnôt, kt. patria podnikateľovi a slúžia ale sú určené na jeho podnikanie
-účtovníctvo - „aktíva“ - rôzne druhy a formy majetku, kt. podnik nadobudol na základe minulých rozhodnutí, sú vo vlastníctve podniku (alebo sú mu zverené do užívania) a dajú sa oceniť, v budúcnosti prispejú k zabezpečeniu prírastku peňažných prostriedkov

KLASIFIKÁCIA MAJETKU
1. z hľadiska funkcie v transformačnom procese
a) neobežný majetok - majetok, kt. slúži podniku dlhšiu dobu (viac ako 1 rok, DHM, DFM, DNM)
b) obežný majetok - majetok, kt. sa spotrebováva (zásoby, pohľadávky, finančné účty)
2. podľa vecnej stránky - hmotný, nehmotný, finančný
3. z časového hľadiska - dlhodobý, krátkodobý
4. z hľadiska likvidity - likvidný (peniaze), nelikvidný (neobežný majetok)
5. podľa spôsobu prenosu hodnoty - odpisovaný., neodpisovaný (nestráca svoju hodnotu- umelecké diela, finančný- akcie, pozemky, zásoby)
6. z hľadiska technickej úrovne, veku a ekonomickej živnosti

NEOBEŽNÝ MAJETOK
-štruktúra NM:
• dlhodobý nehmotný majetok
• dlhodobý hmotný majetok
• dlhodobý finančný majetok
-podľa toho v ktorej skupine je najviac zastúpených, vieme určiť o aký podnik ide

DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK
-hodnota podniku sa nachádza v duševnom vlastníctve podniku
-hodnota NM stále kolíše
-základné zložky:
• aktívne náklady na vývoj
• softvér
• goodwill - hodnota, kt. je nadobúdateľ ochotný uhradiť v očakávaní budúceho ekon. prospechu
• oceniteľné práva - licencie, užívacie práva, autorské práva, ...
• ochranná známka
• úžitkový vzor - právna ochrana nových priemyselne využiteľných technických riešení

Kľúčové slová:

PH

Podnikové hospodárstvo

štátnicové otázky

vypracované otázky na štátnice

FPM

EMP

EUBAObsah:
 • 1. Majetok podniku jeho klasifikácia a oceňovanie jednotlivých zložiek majetku. Opotrebenie a odpisovanie neobežného majetku.
  2. Ľudské zdroje podniku a ich význam. Stanovenie potreby ľudských zdrojov a tvorba pracovných podmienok, odmeňovanie pracovníkov a produktivita práce.
  3. Plánovanie materiálových vstupov a riadenie zásob materiálových vstupov.
  4. Výrobný proces a jeho členenie, podstata a využívanie výrobnej kapacity podniku a jej vplyv na hospodárske výsledky podniku.
  5. Podstata a úlohy (funkcie) predaja produktov, kontraktačná politika ako nástroj predaja produktov.
  6. Podstata a klasifikácia nákladov. Zdroje a prostriedky znižovania nákladov.
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko