Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 750   projektov
8 nových

Ekonomická Teória 1 (Mikroekonómia, Trh a trhový systém, Náklady a príjmy firmy, Monopol...)

«»
Prípona
.docx
Typ
prednášky
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
4,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47852
Posledná úprava
02.02.2021
Zobrazené
233 x
Autor:
keybee
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Všetky prednášky z predmetu Ekonomická Teória 1. Všetky témy zahrnuté potrebné k skúške.

Ekonómia a vývin ekonomického myslenia

Ekonomické myslenie sa začalo Xenofónom, Platónom a Aristotelom a pokračovalo v učení scholastikov, z ktorých najvýznamnejším predstaviteľom bol Tomáš Akvinský.

Merkantilizmus - prúd ekonomického myslenia. Vyvíjal sa nielen v podobe ekonomickej teórie, ale aj ako praktický prúd ekonomických názorov od 16.stor. do polovice 18. stor.
- za hlavný zdroj bohatstva krajiny bol považovaný zahraničný obchod, ktorý do krajiny zabezpečoval prílev drahých kovov. Vývoz drahých kovov z krajiny bol zväčša zakázaný. Zameriavali sa na podporu manufaktúrnej výroby.
- cieľ hlavných predstaviteľov - aktívna platová bilancia
- predstavitelia - Thomas Mun, J.B. Colbert.

Fyziokratizmus
- za hlavný zdroj bohatstva krajiny pokladal pôdu a poľnohospodársku výrobu. (2/3 18.storočia)
- predstavitelia - F.Quesnay , A.R. Turgot.
- poľnohospodárska výroba je jedinou produktívnou prácou a vytvára ju produktívna trieda - nájomcovia pôdy a poľnohospodársky robotníci. Všetky ostatné práce pokladali za neproduktívne.
- F.Quesnay - ekonomická tabuľka
...

Kľúčové slová:

ekonómia

ekonomická teória

mikroekonómia

ekonomické myslenie

trh

trhový systém

výrobok

služba

dopyt ponuka

spotrebiteľ

firma

zisk

konkurencia

monopol

práce

trh práce

dôchodokObsah:
 • Mikroekonómia
  Ekonómia a vývin ekonomického myslenia
  Základné východiská a predpoklady fungovania ekonomiky. Ekonomické zákony
  Trh a trhový systém
  Trh výrobkov a služieb
  Elasticita dopytu a ponuky
  Ekonomické správanie spotrebiteľa a vytváranie dopytu
  Správanie sa firmy a vytváranie ponuky
  Náklady a príjmy firmy. Zisk firmy
  Správanie sa firmy v podmienkach dokonalej konkurencie a rovnováha firmy
  Príčiny vzniku nedokonalej konkurencie a rovnováha monopolu
  Monopol
  Oligopol
  Monopolistická konkurencia
  Verejná politika v podmienkach nedokonalej konkurencie. Protimonopolné regulovanie
  Verejne statky, externality a trhová neefektívnosť
  Postavenie a úloha subjektov na trhu výrobných faktorov
  Trh práce a cena práce
  Trh pôdy a cena pôdy, pozemková renta
  Trh kapitálu a cena kapitálu
  Rozdeľovanie dôchodkov a kvalita života

Zdroje:
 • prednášky
 • poznámky