Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 646   projektov
7 nových

Ekonomika podniku (EkP) cvičenia - komplet poznámky a príklady

«»
Prípona
.zip
Typ
poznámky
Stiahnuté
13 x
Veľkosť
3,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40047
Posledná úprava
07.10.2019
Zobrazené
2 688 x
Autor:
unizak
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Učivo EKP precvičené počas cvičení (poznámky) + skúškové otázky pre dennú formu štúdia & príklady, kt. dáva Ing. Juraj Kolenčík na zápočet - riešené.

Cvičenia z predmetu Ekonomika podniku v elektronickej podobe (docx, ppt) pre odbor Ekonomika a manažmet podniku - letný semester.

1 CVIKO
1. Pojem, podstata, pozícia a vzťahy podniku v trhovej ekonomike
Cvičenie: Informácie o spôsobe vedenia cvičení, podmienkach bodového ohodnotenia, povinnej a odporúčanej literatúra. Opakovanie potrebných vedomostí z makroekonómie. Prípadové štúdie zamerané na vplyv okolia na podnik, ciele podniku. Zadanie referátov k témam podľa osnovy prednášok.

Okolie podniku
Podnik existuje vždy v určitej časovej a priestorovej realite. Priestorovú realitu reprezentujú prvky okolia, ktoré ho obklopujú. Patria však medzi ne len také prvky, ktoré na podnik pôsobia, ovplyvňujú ho a na ktoré pôsobí podnik spätne...

2. CVIKO
Životný cyklus podniku
Založenie podniku
• Základné otázky (čo vyrábať, pre koho, konkurencia),
• Podnikateľský zámer (analýza východiskového stavu, ďalší postup rozvoja, predpoklad splnenia cieľov, uspokojenie potrieb zákazníkov, kapitálové vklady sa zhodnotia),
• Zakladateľský rozpočet

Zakladateľský rozpočet
Je súčasťou podnikateľského zámeru a stanovuje výšku kapitálu pre novozakladaný podnik, má dve časti - rozpočet nákladov a výnosov a rozpočet potreby kapitálu na financovanie dlhodobého a obežného majetku.
...

Kľúčové slová:

podnik v trhovej ekonomike

životný cyklus podniku

výrobné činitele podniku

majetkové a kapitálové štruktúry

dlhodobý majetok podniku

obežný majetok

klasifikácia podnikov

skúškové otázkyObsah:
 • 1. Pojem, podstata, pozícia a vzťahy podniku v trhovej ekonomike - 11 strán
  2. Životný cyklus podniku - 6 strán
  3. Výrobné činitele (faktory) podniku - 9 strán
  4. Majetkové a kapitálové štruktúry - 8 strán
  5. Dlhodobý majetok podniku - 9 strán
  6 Obežný majetok - prezentácia
  7. Klasifikácia podkokov - 7 strán
  8. Otázky čo boli na skúškach - denná forma štúdia + ako to chodí - 3 strany

Zdroje:
 • Cvičenia