Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 895   projektov
0 nových

Aplikácia diagnostiky v riadení kvality služieb (použie Six Sigmy)

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
14 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39748
Posledná úprava
11.03.2012
Zobrazené
2 036 x
Autor:
denika24
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Zlepšovanie kvality v službách použitím metódy Six Sigma.  Návrh praktickej aplikácie metódy SIX SIGMA v podmienkach podniku služieb.

Základným predpokladom úspešnosti každého podniku, a taktiež podmienkou jeho prežitia v trhovej ekonomike je neustále zlepšovanie kvality ním poskytovaných služieb. Podnikateľské prostredie, hlavne potreby trhu, vytvárajú stále väčší tlak na rast konkurencieschopnosti podniku. Každý podnik má šancu odolávať tomuto tlaku. Má možnosť riadiť procesy v organizácií tak, aby dokázala nielen reagovať na vonkajšie požiadavky, ale ak dokáže potreby zákazníka predvídať, môže ovplyvňovať aj požiadavky trhu. To si vyžaduje neustále zvyšovanie kvality v každej oblasti. 

Pre každý podnik poskytujúci služby, ktorý má snahu o udržanie a upevnenie si pozície na trhu, je nevyhnutné, aby realizoval vhodné aktivity, ktoré mu umožnia dosiahnuť silnejšie postavenie na trhu ako konkurencia a to aj prostredníctvom zvyšovania kvality poskytovaných služieb. Medzi významné a v súčasnosti nezriedka využívané metódy v riadení kvality služieb patrí aj mnou vybratá metóda SIX SIGMA.  

Kľúčové slová:

six sigma

zlepšovanie kvality v službách

aplikácia diagnostiky v riadení kvality služiebObsah:
 • Úvod 10
  1 Popis vybranej metódy six sigma 11
  2 Postup uplatňovania metódy six sigma 13
  3 Výhody a nevýhody použita metódy six sigma v podniku služieb 19
  4 Podmienky aplikácie metódy six sigma 21
  5 Návrh praktickej aplikácie metódy six sigma v podmiekach podniku služieb 24
  6 Závery a odporúčania 30

Zdroje:
 • KOŠTURIAK, J. – CHAĽ, J. INOVACE vaše konkurenční výhoda!. Brno: Computer Press. 2008. 164 s. ISBN 978-80-251-1929-7
 • KOŠTURIAK, J. – BOLEDOVIČ, Ľ. – KRIŠŤAK, J. – MAREK, M. KAIZEN osvedčená praxe českých a slovenských podniku. Brno: Computer Press. 2010. 234 s. ISBN 978-80-251-2359-2
 • KOVÁČ, M. – LEŠKOVÁ, A. Inovačné projekty – Six Sigma a Lean Production. Košice: Edícia EQUAL. 2006. 116 s. ISBN 80-8073-684-7
 • KOŠTURIAK, J. – BOLEDOVIČ, Ľ. – KRIŠŤAK. LeanSigma, brožúra
 • Inovácie procesov. [online]. [s.a.]. [cit. 2011-03-15]. Dostupné na internete: http://www.ezisk.sk/821/INOVACIE-PROCESOV_14879.aspx
 • DMAIC [online]. [s.a.]. [cit. 2011-12-12]. Dostupné na internete: http://www.ipaslovakia.sk/slovnik_view.aspx?id_s=48
 • ...