Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 653   projektov
5 nových

Podnik a Podnikanie (Podstata a znaky podniku, Podnikanie v trhovej ekonomike, Okolie podniku)

«»
Prípona
.pdf
Typ
prednášky
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47849
Posledná úprava
01.02.2021
Zobrazené
147 x
Autor:
keybee
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Najlepšie poznámky z predmetu podnik a podnikanie na skúšku. Obsahuje všetky tematické okruhy potrebné na skúšku.

Podstata podniku v trhovej ekonomike
1. Podstata a znaky podniku
2. Podnikanie v trhovej ekonomike

a) subjekty
b) predpoklady
c) podnikateľské riziko
3. Okolie podniku
a) vertikálne väzby
b) horizontálne väzby
c) svetové okolie

1. Podstata a znaky podniku
Definícia, ktorú upravuje Obchodný zákonník § 2: Podnik je súbor hmotných, nehmotných a osobných zložiek
podnikania, ktoré patria podnikateľovi a slúžia mu na podnikateľskú činnosť.
Podnik vnímame ako vec, môžeme ho predať, darovať, prenajímať - môžeme ním narábať.
Definícia, ktorá nie je právne upravená: Podnik je ekonomicky a právne samostatná jednotka, ktorá existuje a je
založená za účelom podnikania.
Ekonomická samostatnosť:
- autonómnosť - sloboda v rozhodovaní sa
- finančná rovnováha - rovnováha medzi nákladmi a výnosmi podniku. Najčastejšou formou výnosov sú
tržby. Výnos vzniká v okamihu fakturácie. Príjmy vznikajú v okamihu zaplatenia.
Výnosy - Náklady = Výsledok hospodárenia
Príjmy - Výdavky = cash flow (peňažný tok)
Držať finančnú rovnováhu znamená, že treba držať úroveň peňažných tokov, treba dostať peniaze do firmy.
- hospodárnosť
Nákladovosť - N/V - z minimálnych vstupov sa snažíme dosiahnuť maximálny výstup (ak chceme €
výnosov, koľko € nákladov to bude stáť, koľko nákladov treba vynaložiť na výnosy), výsledok musí byť
menší ako 1.
Ziskovosť - zisk/zdroj - je zmeranie toho, koľko € zisku pripadá na 1 € vloženého zdroja. Je to
ukazovateľ rentability.
...

Kľúčové slová:

podnik

podnikanie

ekonomika

manažment

manažment podniku

riziko

podnikateľské riziko

dodávateľ

odberateľ

konkurencia

obchod

obchodná spoločnosťObsah:
 • Podstata a znaky podniku
  Ekonomické kategórie
  Znaky podniku
  Subjekty podnikania
  Predpoklady podnikania
  Podnikateľské riziko
  Okolie podniku
  Podnik ako cieľovoorientovaný systém
  Subjekty cieľového rozhodovania
  Klasifikácia cieľov podniku
  Typológia podnikov
  Typológia podnikov podľa charakteru konečného výsledku
  Podniky podľa hospodárskeho odvetvia
  Podniky podľa technicko-organizačnej charakteristiky
  Podniky podľa veľkosti
  Životný cyklus podniku

Zdroje:
 • prednášky
 • poznámky