Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
1 nových

Priemyselné parky - platné zákonné predpisy o podpore zriaďovania

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
494
Posledná úprava
08.04.2017
Zobrazené
2 871 x
Autor:
ucka
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Prudký rozvoj obchodných zariadení najrôznejšieho typu a veľký nárast záujmu, príprava a vznik prvých priemyselných parkov poznamenáva v posledných rokoch spoločenský život, architektúru a urbanizmus na Slovensku. Tieto premeny sa uskutočňujú pre mnohých v nebývalom tempe a rozsahu, pričom ich pozitívne i negatívne dôsledky na územie a spoločnosť zakladajú zmeny dlhodobého a v niektorých prípadoch i nezvratného charakteru. Nie sú to izolované javy, tvoria súčasť globálnych procesov.

V oblasti priemyselných parkov sú predmetom záujmu predmestské zóny. Výber lokalít sa sústreďuje prevažne na zelené lúky a zväčša sa vyhýba rekonštrukcii existujúcich priemyselných komplexov.

S prvými veľkými obchodnými centrami prichádza veľká vlna hypermarketov (typu Auchan, Carrefour, Tesco a pod.) a supermarketov (Leclerc, Billa atď.). Okolo hypermarketov vznikajú potom špecializované obchodné zariadenia s nábytkom a bytovými doplnkamin (napr. IKEA, Baumax, záhradné centrá, obchody s elektrospotrebičmi, počítačmi, hi-fi, CD a DVD-technikou (napr. NAY). Budovanie týchto zariadení vyvoláva novú vlnu urbanizácie v ich okolí.

Vznik prímestských obchodných centier prináša istú formu demokratizácie tým, že zabezpečuje jednoduchý prístup k modernej a komfortnej spotrebe širokým vrstvám populácie. Úspech tejto koncepcie je prevažne založený na nízkych cenách a dopravnej prístupnosti.

Kľúčové slová:

slovenský pozemkový fond

prevod

nájom

zámena pozemkov

základy manažmentu

priemyselné parkyObsah:
 • Úvod
  1. Vymedzenie pojmu
  2. Podmienky podpory
  3. Druhy podpory
  4. Poskytnutie podpory
  5. Podmienky odstúpenia od zmluvy
  6. Žiadosť o poskytnutie podpory
  7. Rozhodnutie o poskytnutí podpory
  8. Výška podpory
  9. Prevod, nájom a zámena pozemkov
  10. Vrátenie pozemkov a skončenie nájomnej alebo zámennej zmluvy
  Záver
  Použitá literatúra

Zdroje:
 • Postup Ministerstva hospodárstva SR pri poskytovaní podpory na zriaďovanie priemyselných parkov podľa zákona č. 193/2001 Z. z. o podpore na zriadenie priemyselných parkov v znení zákona č. 156/2003 Z. z.
 • Časopis Životné prostredie, Ústav krajinnej ekológie SAV Bratislava, 2002, číslo 4
 • Supuka, J.: Tvorba krajiny v nadväznosti na krajinné a územné (priestorové) plánovanie. In: Zborník z konferencie Krajina, človek, kultúra. SAŽP Banská Bystrica, 2002
 • Zákon č.193/2001 Z.z.
 • Národná obroda, 13.09.2004