Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
1 nových

Ekologická politika a porovnanie krajov na úrovni NUTSIII

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
11 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6449
Posledná úprava
02.08.2018
Zobrazené
2 502 x
Autor:
erfran
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Doterajší vývoj sa z mnohých hľadísk považuje za neudržateľný. Pod trvalým udržaním sa rozumie taká kvalita a miera rozvoja kvality života súčasného ľudstva, ktorá nezhorší existenčný prírodný a rozvojový potenciál pre nasledujúce generácie ľudí. Hlavné globálne problémy sú súčasne všeobecnými ekologickými problémami. Ekologická politika má svoj pôvod v problémoch životného prostredia a predstavuje odpoveď na ne. Poznanie stavu životného prostredia je východiskom ekologickej politiky.
Ekologickú politika, ktorá je súčasťou hospodárskej politiky štátu, možno charakterizovať ako súbor opatrení na ochranu životného prostredia usmerňujúcich všetky sféry činnosti spoločnosti v súlade s ekologickými zákonitosťami.

Kľúčové slová:

ekologická politika

životné prostredie

nástroje

stratégia

ochrana

NUTS III

zásobovanie pitnou vodou

globálne problémyObsah:
 • Abstrakt
  Kľúčové slová
  Úvod
  Postupy v ekologickej politike
  Prostriedky ekologickej politiky
  Hospodárske nástroje ekologickej politiky
  Ekologická politika SR
  Porovnanie stavu životného prostredia na úrovni NUTS III.
  Zásobovanie pitnou vodou
  Dodávka pitnej vody
  Odvádzanie odpadových vôd
  Ochrana ovzdušia
  Priemerné ročné koncentrácie prízemného ozónu
  Záver
  Použitá literatúra

Zdroje: