Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
1 nových

Výskumný ústav vodného hospodárstva

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13711
Posledná úprava
10.06.2021
Zobrazené
428 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Podpora vedy a výskumu by mala patriť k prirodzeným úlohám vlády. Hoci sa členské krajiny zaviazali do roku 2010 financovať vedu a výskum 3 percentami HDP, väčšina krajín tento cieľ zrejme nesplní. V súčasnosti EÚ-27 investuje do výskumu v priemere len 1,84% HDP. Slovensko je na chvoste.
Slovenská republika vynaložila v roku 2006 na financovanie výskumu a vývoja 217 mil. eur, čiže 0,49 % hrubého domáceho produktu (HDP) krajiny, čo bolo najmenej z krajín Visegrádskej štvorky a zároveň bola krajinou so štvrtou najnižšou intenzitou financovania výskumu a vývoja spomedzi vtedajších členov EÚ. Horšie na tom boli s intenzitou financovania len Cyprus (0,42%), Rumunsko (0,46%) a Bulharsko (0,48%).

V mojej práci sa budem venovať Výskumnému ústavu vodného hospodárstva. VÚVH patrí do rezortu životného prostredia, je jeho ústrednou vedecko - výskumnou základňou pre odvetvie vodného hospodárstva s celoslovenskou pôsobnosťou. VÚVH má 199 zamestnancov, ktorí svojím odborným poznaním, výsledkami výskumu, koncepčnými a rozvojovými riešeniami ho radia na úroveň európskych výskumných ústavov v oblasti vodného hospodárstva.
...

Kľúčové slová:

voda

hospodárstvo

vodné hospodárstvo

výskum

vodohospodársky výskum

vodný zdroj

hydrológia

úprava vody

čistenie vody

rybárstvo

životné prostredieObsah:
 • 1. ÚVOD 3
  2. PROFIL SPOLOČNOSTI 4
  3. ZAMERANIE A POSLANIE SPOLOČNOSTI 4
  4. HOSPODÁRENIE VÚVH - ROZPOČET VÚVH 5
  4.1 PRÍJMY 6
  4.2 NÁKLADY 8
  4.3 VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA 9
  5. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ 9
  6. ZAHRANIČNÉ VZŤAHY A ČINNOSŤ V ODBORNÝCH ORGÁNOCH 10
  7. HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV 10
  8. ZÁVER 12
  9. PRÍLOHY 13
  10. ZDROJE 15

Zdroje: