Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
1 nových

Nezamestnanosť - pojem, formy a vývoj v SR

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
22 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
43094
Posledná úprava
30.01.2014
Zobrazené
1 369 x
Autor:
julia.ptackova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Tému seminárnej práce z predmetu podnikové hospodárstvo som si vybrala preto, lebo pojem nezamestnanosť je veľmi často používaný výraz, či už v našej ekonomike alebo v iných zahraničných ekonomikách. Nezamestnanosť sa týka aj nás, budúcich absolventov vysokých škôl. V momentálnej európskej aj svetovej kríze je to jeden z najväčších „strašiakov“ všetkých obyvateľov. V seminárnej práci sa budem snažiť vysvetliť čo je nezamestnanosť, aké druhy nezamestnanosti poznáme, vývoj nezamestnanosti za posledných 13 rokov na Slovensku, popísať aktuálne údaje a prípadné riešenia nezamestnanosti, či už navrhované alebo vlastné.

Kľúčové slová:

nezamestnanosť

politika trhu práce

miera nezamestnanosti

najpočetnejšie skupiny nezamenstnaných

vývoj nezamestnanostiObsah:
 • 1.Úvod 2
  2.Pojem nezamestnanosť a jej formy 4
  3.Politika trhu práce 5
  4.Miera nezamestnanosti a prirodzená miera nezamestnanosti 6
  5.Vývoj nezamestnanosti v SR 7 (vývoj. graf + tab.)
  6.Nezamestnanosť v regiónoch SR 9
  7.Najpočetnejšie skupiny nezamestnaných 11
  8.Dôvody a riešenia nezamestnaných na Slovensku 12
  9.Záver 14
  Použitá literatúra. 15

Zdroje:
 • ÁRENDÁŠ, Marko. 2007. Makroekonómia I. Nitra: SPU, 2007. 273 s. ISBN 978-80-8069-914-7.
 • BOREKOVÁ, B. 2003. Ekonomika domácností. 2. upr. vydanie. Nitra: SPU, 2003. 126 s. ISBN 80-8069-256-4.
 • LISÝ, J. et al. 1998. Ekonómia. Bratislava: JURA EDITION, 1998. ISBN 80-88715-43-1.
 • LISÝ, J. a i. 2002. Ekonómia : Všeobecná ekonomická teória. 4.vydanie. Bratislava: IURA EDITION. 2002. ISBN 80-89047-35-1.
 • VINCÚR, P. a i. 2003. Hospodárska politika. Bratislava: SPRINT, 2003. 396s. ISBN 80-88848-99-7.
 • Slovstat online, ŠÚ SR, 2012. Tabuľka a graf vytvorené databázou [online]. Dostupné na internete:
 • ŠÚ SR, 2012. Nezamestnanosť podľa výberového zisťovania pracovných síl v roku 2012, 2012 [online]. Dostupné na internete:
 • UPSVaR, 2012. Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, 2010. [online]. Dostupné na internete:
 • UPSVaR, 2012. Nezamestnanosť: mesačné štatistiky, 2012. [online] . Dostupné na internete:
 • Zákon č. 311/2011 Z.z. Zákonník práce, 2012. [online] Dostupné na internete:
 • Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, 2012. [online] Dostupné na internete: