Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Národohospodárska politika - 2.ročník VŠEMVS (otázky, odpovede, teória)

«»
Prípona
.docx
Typ
testy
Stiahnuté
69 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47858
Posledná úprava
09.02.2021
Zobrazené
2 171 x
Autor:
Bubucko
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Definujte pojem „Hospodárska politika v zmysle vednej disciplíny“
Hospodárska politika ako vedná disciplína predstavuje ucelený systém vzťahov a väzieb jednotlivých ekonomických subjektov, pričom pomocou nástrojov cez ich nositeľov ovplyvňuje pravidlá a záujmy jednotlivcov, firiem, území, integračných zoskupení a sociálnych skupín.

2. Definujte pojem „Hospodársko-politický systém“
Hospodársko- politický systém je sústava nástrojov, metód, cieľov inštitúcií a opatrení ekonomických a politických subjektov, zameraná na zvyšovanie účinnosti trhového systému, na odstraňovanie negatívnych tendencií a dôsledkov trhu

3. Definujte pojem „Hospodárska politika v zmysle praktickej činnosti štátu“
Úlohou štátu je koordinovať vzťahy vo vnútri ekonomiky i medzi ekonomikou a spoločnosťou v záujme racionálneho vývoja ekonomiky a spoločnosti. Hospodárska politika je súhrn všetkých štátom uplatňovaných opatrení a politík na podporu sociálno- ekonomického rozvoja spoločnosti s jasne definovanými hospodárskymi cieľmi. Zvyšovanie životnej úrovne a vyrovnávanie sociálnych a ekonomických diskrepancií je hlavným cieľom hospodárskej politiky.
...

Kľúčové slová:

hospodárska politika

intervencie

globalizácia

národné hospodárstvo

menová politika

rozpočtová politika

sociálna politika

konkurenčná schopnosť

európsky sociálny model

politika

ekonomikaObsah:
 • 1. Definujte pojem „Hospodárska politika v zmysle vednej disciplíny“
  2. Definujte pojem „Hospodársko-politický systém“
  3. Definujte pojem „Hospodárska politika v zmysle praktickej činnosti štátu“
  4. Charakterizujte teoretické východiská vývoja Hospodárskej politiky ako vednej disciplíny
  5. Definujte úlohu klasickej ekonómie pri formovaní hospodárskej politiky ako vednej disciplíny
  6. Vymenujte pravidlá, ktoré navrhol A. Smith pri konštrukcii daní
  7. Definujte úlohu ekonomickej teórie Keynesa pri formovaní hospodárskej politiky ako vednej disciplíny
  8. Definujte úlohu ekonomickej teórie monetaristickej ekonomickej teórie pri formovaní hospodárskej politiky ako vednej disciplíny
  ...
  143. Vymenujte a popíšte zložky štruktúry základných mier ľudského rozvoja
  144. Charakterizujte vednú a technickú politiku v podmienkach EÚ a SR
  145. Objasnite pojem „Centrá excelentnosti“ a ich typy
  146. Charakterizujte strategický dokument EÚ „Európa 2020“
  147. Charakterizujte význam investičná a inovačnú politiku so zameraním na podmienky SR
  148. Vymenujte a objasnite faktory, ktoré ovplyvňujú investičné rozhodnutia v krajine
  149. Objasnite rozdiel medzi priamymi a portfóliovými zahraničnými investíciami
  150. Charakterizujte Inovačnú stratégiu SR

Zdroje:
 • vlastný archív a zdroje
 • prednášky
 • poznámky
 • skriptá
 • internet
 • moodle
 • archív spolužiakov
 • BÁLÁŽ, P. a kol.: Medzinárodné podnikanie. Bratislava: Sprint, 2001. 290 s.
 • LIPKOVÁ, Ľ. a kol.: Medzinárodné hospodárske vzťahy. Bratislava: Sprint, 2006.
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko