Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
1 nových

Doprava ako súčasť národného hospodárstva

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
9 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41088
Posledná úprava
08.12.2012
Zobrazené
1 562 x
Autor:
anonymus
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Podľa sektorovej štruktúry sa národné hospodárstvo delí na štyri sektory a to primárny, sekundárny, terciárny a kvarciárny. V našej práci sme sa zamerali na dopravu ktorá je súčasťou terciárneho sektora ako aj obchod a spoje. Tento sektor je najrýchlejšie sa rozvíjajúci vo vyspelých krajinách a má vysoký rast produktivity. Dôležité je, že ma relatívne najnižšiu investičnú náročnosť. Doprava je dôležitou súčasťou národného hospodárstva a však v našej krajine je na pomerne nízkej úrovni ako dopravy našich okolitých štátov. Je v štádiu rozvíjania sa a dá sa povedať, že prudkého nárastu za posledná obdobie. Slovensko sa nachádza v strede Európy a je križovatkou, ktorá je doposiaľ nevyužitá z hľadiska jej výhodnosti a jej možnosti, ktoré sa jej ponúkajú...

Kľúčové slová:

doprava

terciárny sektor

národné hospodárstvo

verejná doprava

klasifikácia dopravy

cestná doprava

železničná doprava

výstavba diaľníc

mýtoObsah:
 • ÚVOD 4
  1 DOPRAVA 5
  1.1 História dopravy na Slovensku 5
  1.2 História verejnej dopravy v Bratislave 7
  1.3 História Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 8
  1.4 Rozdelenie dopravy podľa dopravných prostriedkov 9
  1.5 Klasifikácia dopravy 9
  1.5.1 Podľa prostredia v ktorom sa vykonáva 9
  1.5.2 Podľa charakteru dopravy a dopravných ciest 10
  1.5.3 Podľa vzťahu k určitému územiu 10
  1.5.4 Podľa predmetu dopravy 10
  1.5.5 Podľa rozsahu dopravy 10
  1.5.6 Podľa pravidelnosti 10
  1.5.7 Podľa uspokojovania potrieb 11
  1.6 Cestná doprava 11
  1.7 Železničná doprava 13
  1.7.1 Zaujímavosti železničnej dopravy na SR 14
  1.7.2 Modernizácia železničnej siete na SR 14
  1.8 Letecká doprava 15
  1.8.1 Delenie letísk 15
  1.9 Vodná doprava 16
  2 VÝSTAVBA DIAĽNIC 18
  2.1 Priority programu 22
  2.1.1 Úseky D1, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie 22
  2.1.2 Prioritné úseky ďalších plánovaných rýchlostných ciest 27
  2.2 Financovanie výstavby diaľnic 30
  2.2.1 Fondy EÚ na obdobie 2007 – 2013 30
  2.2.2 Fondy EÚ na obdobie 2007 – 2020 31
  2.2.3 Štátny rozpočet 32
  2.2.4 Mýto a diaľničné nálepky 32
  2.2.5 Úvery Európskej investičnej banky 33
  2.2.6 Projekty verejno-súkromného partnerstva (PPP) 33
  2.3 Harmonogram ukončovania a začínania stavieb v rokoch 2013 – 2014 35
  ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV 38

Zdroje: