Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
1 nových

Legislatívny rámec trhu s pôdou

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47469
Posledná úprava
28.12.2018
Zobrazené
594 x
Autor:
lenka.ferancova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Poľnohospodárska pôda je dôležitý výrobný faktor, naturálny zdroj, ktorý zohráva veľmi dôležitú úlohu v rozvoji ekonomiky štátu, hlavne vo vidieckych oblastiach. Pre funkčnosť poľnohospodárskych podnikov je nevyhnutné, aby vlastnili alebo v mali v nájme poľnohospodársku pôdu.
Pôda zabezpečuje potravinovú sebestačnosť a ekonomickú nezávislosť krajiny. Úlohou každej krajiny by malo byť predovšetkým zabezpečenie ochrany pôdy, a to bez ohľadu na dôvod jej úbytku. Mala by byť chránená tak, aby sa dostala do rúk tých, ktorí ju budú chrániť a obhospodarovať.
Súčasnú situáciu na trhu s poľnohospodárskou pôdou na Slovensku upravuje Zákon č. 504/2003 Zb. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a Zákon č. 140/2014 Zb. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, ktorý upravuje postup prevodu vlastníckeho práva k poľnohospodárskej pôde.
Trh s poľnohospodárskou pôdou zohráva veľmi náročnú úlohu, nakoľko predaj a nákup poľnohospodárskej pôdy, najmä jeho dynamika je závislá od ekonomického stavu slovenského poľnohospodárstva. Pôdu môžu predávať a nakupovať tak fyzické, ako aj právnické osoby.

Kľúčové slová:

dopyt

ponuka

cena

vlastnícke vzťahy

legislatívna úprava

trh s pôdou

poľnohospodárstvo

výmera pôdy

nájom pôdyObsah:
 • Úvod 3
  1 Súčasný stav riešenej problematiky doma a v zahraničí 4
  1.1 Pôda 4
  1.2 Trh s poľnohospodárskou pôdou 5
  1.3 Cena pôdy 7
  2 Cieľ práce 9
  3 Metodika práce 10
  4 Vlastná práca 11
  4.1 Vlastnícke právo k pôde 11
  4.2 Nájom poľnohospodárskej pôdy 13
  4.3 Dedenie pôdy 14
  4.4 Vydržanie pôdy 15
  4.5 Vyvlastnenie pôdy 15
  4.6 Vplyv legislatívy na trh s pôdou 16
  Zhrnutie výsledkov 18
  Záver 19
  Použité zdroje 20

Zdroje:
 • BANDLEROVÁ, A. 2000. Trh s poľnohospodárskou pôdou na Slovensku a vo vybraných štátoch EÚ. In: Medzinárodný vedecký seminár k aktuálnym otázkam v poľnohospodárskom a potravinárskom komplexe. Nitra: SPU. ISBN: 80-7137-722-8
 • BLAAS, G. 2008. Kam smeruje ekonomika slovenského poľnohospodárstva. In: Ekonomika poľnohospodárstva 4/2008. VÚEPP Bratislava. s. 4 -12. ISSN: 1335-6186.
 • HRONEC, O. a kol. 2010. Manažment a oceňovanie prírodných zdrojov. Skalica: Západoslovenské tlačiarne. 202 s. ISBN: 978-80-89391-19-6
 • LAZIKOVÁ, J. - BANDLEROVÁ, A. a kol. 2011. Agrárne právo. Nitra: SPU. 227 s. ISBN: 978-80-552-0538-0
 • LAZÍKOVÁ, J. - TAKÁČ, I. 2010. Právne a ekonomické aspekty nájmu poľnohospodárskej pôdy. Nitra: SPU. 100 s. ISBN: 978-80-552-0447-5
 • PAŠKA, Ľ. 2004. Manažment výroby. Nitra: SPU. 182 s. ISBN: 80-8069-374-9
 • ZAUJEC, A. a kol. 2009. Pedológia a základy geológie. Nitra: SPU. 399 s. ISBN: 978-80-552-0207-5
 • POĽNOHOSPODÁRSKA PÔDA s. r. o. Poradenstvo, sprostredkovanie a výkup poľnohospodárskej pôdy. [online]
 • SPRÁVA O POĽNOHOSPODÁRSTVE A POTRAVINÁRSTVE. 2017. [online]