Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
1 nových

Národohospodárstvo - Hospodárska politika

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
2,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47412
Posledná úprava
22.10.2018
Zobrazené
819 x
Autor:
dayana
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Problematiku Hospodárskej politiky sme si vybrali z dôvodu ,že národohospodárstvo obsahuje veľkú časť hospodárskej politiky a je hlavným celkom národohospodárstva. Preto sme si to zvolili, že sa zaujímame o danú problematiku a politické dianie na Slovensku a vývoj hospodárskeho diania. Iba málokto má skutočnú predstavu o tom ako a kto rozhoduje o kľúčových hospodárskych otázkach, ktoré sa týkajú nás všetkých. Hospodárska politika štátu má priame dopady na každého z nás, preto je dôležité vedieť aké účinky majú rozhodnutia jednotlivých vlád na fungovanie ekonomiky.

Cieľom našej seminárnej práce je popísať teóriu a prax fungovania hospodárskej politiky, analyzovať účinnosť čiastkových hospodárskych politík a zhodnotiť súčasnú hospodársku politiku a jej stav na Slovensku. Celú prácu sme koncipovali tak, aby sme zachovali postupnosť všeobecných teoretických východísk až po aplikáciu v praxi. Na spracovanie teoretických poznatkov sme použili odbornú literatúru od významných autorov v oblasti hospodárskej politiky.

V prvej kapitole sme sa venovali teoretickým poznatkom, vymedzeniu základného cieľa, nositeľov a nástrojov hospodárskej politiky. Obsahom druhej kapitoly sú čiastkové hospodárske politiky, ich realizácia a účinnosť. V poslednej kapitole sme zhodnotili stav a problémy súčasnej hospodárskej politiky na Slovensku a jej vyhliadky do budúcna.

Kľúčové slová:

hospodárska politika

národohospodárstvo

cenová stabilita

blahobyt

postavenie SR

zamestnanosťObsah:
 • Úvod 3
  1. Hospodárska politika 4
  1.1. Predmet a cieľ hospodárskej politiky 4
  1.1.1. Ekonomický rast 5
  1.1.2. Cenová stabilita 5
  1.1.3. Zamestnanosť 6
  1.1.4. Vonkajšia rovnováha 7
  1.1.5. Vzťahy medzi ekonomickými cieľmi hospodárskej politiky. 7
  1.1.6. Maximalizácia spoločenského blahobytu a základné spoločenské ciele v rámci hierarchie cieľov hospodárskej politiky 8
  1.2. Nositelia hospodárskej politiky 8
  1.3. Nástroje hospodárskej politiky 9
  1.3.1. Fiškálna 9
  1.3.2. Monetárna 9
  1.3.3. Zahraničná a obchodná 10
  1.3.4. Príjmova a dôchodková 10
  2. Súčasná praktická hospodárska politika 11
  2.1. Súčasná hospodárska politika v SR 12
  3. Analytická časť hospodárskej politiky 14
  3.1. Súčasné hospodárske situácie v SR 14
  3.2. Grafy popisujúce súčasný stav hospodárskej politiky SR : 16
  3.3. Postavenie SR v porovnaní s krajinami EÚ a v globálnom svete 17
  4. Zhrnutie 21

Zdroje:
 • EURÓPSKA KOMISIA - ZASTÚPENIE EURÓPSKEJ KOMISIE NA SLOVENSKU. 2012. Hospodárske riadenie EÚ. Slovník základných pojmov. Bratislava: Európska komisia, 2012. ISBN 978-92-79-25523-6
 • HEČKOVÁ, J. - HUTTMANOVÁ, E. - CHAPČÁKOVÁ, A. 2011. Národohospodárstvo. Prešov: Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove, 2011. ISBN 978-80-555-0418-6
 • HEČKOVÁ, J. - HUTTMANOVÁ, E. - CHAPČÁKOVÁ, A. 2014. Hospodárska politika. Košice: EQUILIBRIA, s.r.o., 2014. ISBN 978-80-8143-132-6
 • Ministerstvo školstva SR. 2007c. Operačný program Výskum a vývoj. Bratislava: MŠ SR, 2007.
 • VINCÚR, P. 2006. Teória a prax hospodárskej politiky. Bratislava: SPRINT vfra, 2006. 431s. ISBN 80-89085-60-1