Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
2 nových

Vnútorná migrácia pracovnej sily na Slovensku

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
7 x
Veľkosť
2,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13014
Posledná úprava
06.10.2020
Zobrazené
1 418 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Migrácia je proces priestorového premiestňovania osôb, zväčša spojený so zmenou trvalého bydliska, resp. pracoviska. V teórii rozlišujeme niekoľko kvalifikačných kritérií, no najzaužívanejšie je členenie migrácie na vonkajšiu - medzištátnu a vnútornú - vnútroštátnu.
V našej práci bude venovať väčšiu pozornosť vnútornej migrácii pracovnej sily na Slovensku. Najskôr sa pozrieme na vývoj tohto ukazovateľa od r. 1989, ovplyvneného predovšetkým zmenou politickej, sociálnej a ekonomickej situácie. Ďalej pristúpime k migrácii z hľadiska priestorovej, vekovej a profesnej diferenciácie. V závere práce sa zameráme na politiku podpory vnútornej migrácie na Slovensku a oboznámime sa s jej možnými nástrojmi.

Migráciu možno charakterizovať ako proces priestorového premiestňovania osôb, zväčša spojený so zmenou trvalého bydliska, resp. pracoviska.
Migračné rozhodovanie pozostáva z 3 stupňov:
1.rozhodovanie, či sa presťahovať (napr. v dôsledku nespokojnosti so súčasným domovom, prácou,...)
2.získavanie informácií o iných miestach, predovšetkým informácií o pracovných možnostiach, možnostiach ubytovania,...
3.výber nového bydliska a práce
...

Kľúčové slová:

migrácia

migrovanie

migrant

diferenciácia

vnútorná migrácia

priestor

vek

profesia

práca

domov

ubytovanie

pohybObsah:
 • Úvod
  Migrácia
  Migračné rozhodovanie
  Klasifikácia migrácie
  Vnútorná migrácia
  Priestorová diferenciácia
  Veková diferenciácia
  Profesná diferenciácia
  Príčiny nízkej vnútornej migrácie
  Politika podpory vnútornej migrácie
  Záver
  Prílohy

Zdroje: