Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
2 nových

Analýza nezamestnanosti na Slovensku

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
9 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46954
Posledná úprava
10.04.2017
Zobrazené
1 072 x
Autor:
petra.vargova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. VYMEDZENIE ZAMESTNANOSTI A NEZAMESTNANOSTI
Jedným z najzložitejších problémov súčasnej trhovej ekonomiky je nezamestnanosť. Snaha o vytvorenie nových pracovných príležitostí, ako aj snaha o zmenšenie ťarchy nezamestnanosti je vážnym ekonomickým problémom, ale aj sociálnym a politickým problémom.
Nezamestnanosť je stav, pri ktorom sa časť pracovných síl nezúčastňuje pracovného procesu. Ako nezamestnaní sú označované práceschopné osoby, ktoré si na trhu práce nemôžu nájsť platené zamestnanie. Nezamestnanosť je následkom nerovnováhy medzi dopytom a ponukou na trhu práce. Tých, ktorí pracovnú silu ponúkajú, tzn. chcú sa zamestnať u tých, ktorí pracovnú silu potrebujú, je viac ako tých, ktorí túto pracovnú silu hľadajú.
Všetko práceschopné obyvateľstvo(ženy a muži vo veku od 15 do 64 rokov) sa člení na 3 základné skupiny:
a. Zamestnaní - sú ľudia, ktorí vykonávajú akúkoľvek platenú prácu, ale aj tí, ktorí majú prácu, nepracujú však pre chorobu, štrajk alebo dovolenku.
b. Nezamestnaní - ide o ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ale aktívne hľadajú prácu, alebo sa chcú vrátiť do práce. Aby bol niekto považovaný za nezamestnaného, musí byť zaregistrovaný v sprostredkovateľniach práce(v SR na úradoch práce).
c. Všetci ostatní, ktorí nie sú súčasťou pracovnej sily, ide teda o tú časť dospelého obyvateľstva, ktorá navštevuje školu, vedie domácnosť, nemôže pracovať pre chorobu - je na invalidnom dôchodku, alebo jednoducho vôbec prácu nehľadá. (Lisý J., 1998, s 383)

Kľúčové slová:

nezamestnanosť

miera nezamestnanosti

formy nezamestnanosti

analýza nezamestnanosti

vstupe SR do EÚ

zníženie nezamestnanostiObsah:
 • 1. Vymedzenie zamestnanosti a nezamestnanosti 3
  1.1 Rizikové skupiny nezamestnaných 3
  1.2 Príčiny nezamestnanosti 4
  2 Miera nezamestnanosti 5
  3 Rôzne formy nezamestnanosti 6
  3.1 Frikčná nezamestnanosť 6
  3.2 Štruktúrna nezamestnanosť 6
  3.3 Cyklická nezamestnanosť 6
  3.4 Dobrovoľná a nedobrovoľná nezamestnanosť 7
  4 Dobrovoľná nezamestnanosť 8
  5 Nedobrovoľná nezamestnanosť 9
  5.1 Prirodzená miera nezamestnanosti 9
  5.2 Ekonomické dôsledky nezamestnanosti 11
  5.3 Sociálne dôsledky nezamestnanosti 12
  6 Analýza nezamestnanosti na slovensku 13
  6.1 Nezamestnanosť na slovensku pred vstupom slovenska do eú 13
  6.2 Nezamestnanosť v roku 1993 13
  6.3 Nezamestnanosť v období rokov od 1993 do 2003 15
  6.4 Nezamestnanosť na slovensku po jeho vstupe do eú 17
  6.5 Porovnanie nezamestnanosti s krajinami eú 21
  7 Nezamestnanosť v regiónoch slovenskej republiky 22
  8 Návrhy, opatrenia na zníženie nezamestnanosti 24
  8.1 Národný program reforiem slovenskej republiky 24
  8.2 Zníženie nezamestnanosti predĺžením školskej dochádzky 25
  8.3 Ďalšie opatrenia na zníženie nezamestnanosti 25
  9 Prognóza vývoja nezamestnanosti do roku 2020 27
  10 Zoznam použitej literatúry 28

Zdroje: