Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
1 nových

Stratégia rozvoja územia mesta Rožňava

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
19 x
Veľkosť
1,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
12251
Posledná úprava
03.10.2019
Zobrazené
1 102 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Strátégia rozvoja územia mesta Rožňava (ďalej len SRÚ) je strednodobý rozvojový dokument do konca roka 2015 výhľadovo do roka 2020 a je nástrojom na riešenie jeho negatívneho stavu a realizáciu výziev a rozvojových príležitostí. SRÚ bola spracovaná v štyroch základných fázach - koncepčnej, analytickej, strategickej a akčnej. Obsahom prvej fázy je vízia mesta Rožňava s výhľadom do roku 2020. Výsledkom druhej fázy je situačná analýza mesta, ktorá je obrazom o stave mesta, zachytáva trendy v jednotlivých rozvojových oblastiach mesta a vytvára nástroj pre meranie progresu rozvoja mesta. Súčasťou situačnej analýzy je komplexná SWOT analýza silných a slabých stránok mesta, príležitostí pre rozvoj a možných ohrození konkrétnych oblastí rozvoja a života mesta. Obsahom strategickej plánovacej fázy je stanovenie správnej stratégie na uspokojenie potrieb najširšieho obyvateľstva. Štvrtú fázu plánovania rozvoja mesta tvorí akčný plán efektívneho riadenie rozvoja mesta, ktorý je rámcovo finančne i časovo vymedzený.

Kľúčové slová:

Rožňava

strategický rozvoj

vízia mesta

situačná analýza

plánovanie rozvoja

SWOT analýza

akčný plán

sociálna situácia

životné prostredie

regionálna ekonomikaObsah:
 • Sprievodný list
  obsah
  Úvod
  I.Charakteristika územia
  II. Vízia mesta Rožňava v roku 2020
  III. Súčasná situácia v Meste
  Ekonomická, demografická a sociálna situácia
  Inštitúcie územia
  Životné prostredie
  IV. Metodika
  Dotazníková forma dopytovania
  Vyhodnotenie dotazníka
  SWOT analýza
  V. Vytýčenie strategických rozvojových cieľov
  VI. Uzáväznenie stratégie rozvoja územia
  VII. Záver
  Použitá literatúra
  Prílohy

Zdroje: