Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
1 nových

Seminárna práca na predmet Ekologická politika

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
11 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2641
Posledná úprava
01.03.2017
Zobrazené
3 792 x
Autor:
kitty
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Vymedzenie základných pojmov

» Ekologická politika - Pod ekologickou politikou rozumieme organizovanie, kontrolu a účasť na realizácii určitej koncepcie ochrany a tvorby ŽP štátnymi orgánmi, ako aj odborných a občianskych zoskupení v jestvujúcich prírodných, historicko - kultúrnych, politicko - sociálnych a hospodárskych podmienkach krajiny a v podmienkach prijatých medzinárodných dohovorov. Požiadavky ako náklady na ŽP vyjadrované ekologickou politikou sa dostavajú do protirečenia s hospodárskymi možnosťami krajiny. Ekologická politika súvisí so sociálnym a zdravotným rozmerom spoločnosti.

Kľúčové slová:

ekológia

životné prostredie

ekologická politika

ministerstvo životného prostredia

enviromentalistikaObsah:
 • EKOLOGICKÁ POLITIKA
  1. Vymedzenie základných pojmov
  2. Koncepcia ekologickej politiky
  3. Prostriedky ekologickej politiky
  4. Nástroje ekologickej politiky
  5. Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky
  6. Priority environmentálnej politiky našej spoločnosti sú:
  7. Pôsobnosť ministerstva životného prostredia
  8. Medzinárodné organizácie
  Použitá literatúra:

Zdroje:
 • Vincúr, P. a kolektív: Teórie a prax hospodárskej politiky. Bratislava: SPRINT 2005.
 • Mišúniová E. a kolektív: Vybrané kapitoly ekonomiky životného prostredia
 • http://www.enviro.gov.sk - Ministerstvo životného prostredia SR