Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 923   projektov
0 nových

Sociálna politika európskej únie a slovenskej republiky - vybrané problémy po reformách

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
18 x
Veľkosť
1,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42930
Posledná úprava
27.01.2014
Zobrazené
2 245 x
Autor:
makovnik
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:

V tejto semestrálnej práci sme sa zamerali na sociálnu politiku všeobecne. To znamená, aké sú jej ciele, funkcie, nástroje alebo čo znamená pojem sociálny subjekt. Ďalej sme sa rozoberali sociálnu politiku v rámci Európskej únie a bližšie sme si definovali európsky sociálny model a aké vlastne typy týchto modelov poznáme. Okrem tejto teoretickej časti v práci tiež analyzujeme súčasný stav rôznych politík, ktoré patria pod sociálnu politiku, ako napr. zdravotníctvo, na ktoré sa zameriavame najviac, rodinná politika, bytová politika, vzdelávacia politika alebo politika zamestnanosti.


Kľúčové slová:

sociálna politika

NHP

národohospodárska politika

problémy po reformách

reformaObsah:
 • Zoznam tabuliek a obrázkov 4
  Zoznam skratiek a značiek 5
  Slovník termínov 6
  Úvod 8
  1 Teoretické východiská sociálnej politiky 9
  1.1 Sociálna politika a jej miesto a ciele 9
  1.2 Sociálna politika v eú 10
  1.3.1 Európska aktívna sp 11
  1.2.2 Európsky sociálny model 12
  1.3 Transformácia sociálnej sféry a sp na slovensku 15
  1.3.1 Sociálna politika na slovensku 15
  1.3.2. Nástroje sociálneho zabezpečenia 16
  1.3.3 Vstup do eú 17
  Cieľ práce 19
  Metodika práce 20
  2. Analýza súčasného stavu danej problematiky 21
  2.1 Zdravotníctvo 21
  2.1.1. Zvyšovanie miezd sestrám 23
  2.2 Politika zamestnanosti 24
  2.3 Rodinná politika 25
  2.4 Vzdelávacia politika 27
  2.5 Bytová politika 29
  3. Návrhy vlastného riešenia 31
  3.1. Zdravotníctvo 31
  3.2 Nezamestnanosť 32
  3.3 Rodinná politika 33
  3.4 Vzdelanie 33
  3.5 Bytová politika 34
  Záver 35
  Zoznam použitej literatúry 36

Zdroje:
 • VOJTECH, S. a kol.: Sociálna politika. Bratislava: Sprint, 2002. 474 s. ISBN 80-88848-92-X
 • VOJTECH, S. a kol.: Sociálna politika, teória a prax. Bratislava: Sprint dva, 2011. 342 s. ISBN 978-80-89393-28-2
 • DUDOVÁ, I.: Európska sociálna politika. Bratislava: Ekonomická univerzita, 2009. 201 s. ISBN 978-80-225-2817-7
 • SVOREŇOVÁ, M.: Európska sociálna politika a sociálny model. Bratislava 2007.
 • KOLDINSKÁ, K. - ŠTEFKO, M.: Sociální reformy ve střední Evropě - cesta k novému modelu sociálního státu? Praha: Auditorium, 2011. 240 s. ISBN978-80-87284-14-8
 • MORVAY, K. - SIVÁK, T. - PAŽITNÝ, P.: Základné rámce zdravotnej politiky pre roky 2011 - 2012. Dostupné na internete
 • BUFFETAUT, S. - OUIN, B.: Úradný vestník Európskej únie. [online]
 • VOZÁR, L.: Školstvo potrebuje ráznu zmenu. In Hospodárske listy [online]
 • MRÁZIK, M.: Som lekár. Môj návrh riešenia hroziaceho kolapsu. [online]