Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 744   projektov
8 nových

Zhodnotenie vybraných kompetencií obce

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
12 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40012
Posledná úprava
12.04.2012
Zobrazené
1 370 x
Autor:
foster117
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Dnešná moderná verejná sprava vychádza z viacerých právnych predpokladov, ktorej úlohou je kvalitne poskytovanie služieb verejnosti na všetkých úrovniach. Správu nevykonáva iba štát, ale i neštátne subjekty, čo zabezpečuje vyváženosť všeobecných a miestnych záujmov.

Verejnú správu na Slovensku tvorí štátna správa a územná samospráva. Územná samospráva ma ústavne zaručené pravo samostatne rozhodovať v rámci autonómnych kompetencií, čo znamená, že obce a mestá majú nezastupiteľnú úlohu v rámci rozvoja štátu. Obec vytvára a plní svoje úlohy prostredníctvom obyvateľov alebo vlastných orgánov, z čoho vyplýva, že terajší právny stav znamená pozitívnu zmenu v zmysle obmedzovania centrálnej štátnej regulácie. Tento proces premeny postavenia samosprávy umožňuje diferencovaný prístup k riešeniu potrieb a požiadaviek občanov v jednotlivých obciach, ale aj regiónoch Slovenska.

Kľúčové slová:

verejná správa

kompetencie

obec

prenesené a originálne kompetencie

samosprávaObsah:
 • Úvod 2
  Obec 2
  Kompetencie obecnej samosprávy 2
  Kompetencie obce sú: originálne, prenesené 3
  Prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy 4
  Vybrané kompetencie 5
  Schvaľovanie rozpočtu obce 6
  Kompetencie obce v rámci odpadového hospodárstva 6
  K preneseným kompetenciám patrí základné školstvo 7
  Kompetencie miestnej územnej samosprávy v oblasti kultúry 7
  Obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie 8
  Stavené konanie 8
  Zmena kompetenčného zákona 9
  Záver 10
  Literatúra 11

Zdroje:
 • NIŽŇANSKÝ, Viktor; PILÁT, Jaroslav. Princípy delenia kompetencií a možnosti ich presunu na územnú samosprávu. In Princípy delenia kompetencií a možnosti ich presunu na územnú samosprávu [online]. Bratislava : M.E.S.A.10 Centrum pre ekonomické a sociálne analýzy, 11/2009. Dostupné z WWW: < http://www.mesa10.sk/subory/STUDIEKASZSE/04_Principy_delenia_kompetencii.pdf >. ISBN 978-80-89177-17-2.
 • STAROŇOVA, Katarína – SIČAKOVA-BEBLAVA, Emila. 2006. Ústavný a právny rámec miestnej samosprávy. In Verejná politika a miestna samospráva: štyri princípy spravovania. Bratislava : ADIN, 2006. s. 10-14. ISBN 80-89244-13-0.
 • ZÁKON č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých v znení neskorších predpisov.
 • BRÚDEROVÁ, Katarína . Vajnory.sk [online]. Rozpočet ZŠ MŠ, prognóza 2010-2012. Dostupné z WWW: < http://www.vajnory.sk/uploaded/Aktuality/2010/01022010_Rozpocet/ZSsMS_rozpocet_2010_2012.pdf >.
 • NIŽŇANSKY, Viktor. Verejná správa na Slovensku. Úrad vlády SR [online]. n.d. Dostupné na internete: http://www.government.gov.sk/data/files/2131.pdf
 • ...