Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
17 nových

Belgicko - charakteristika krajiny a jej postavenie v rámci EÚ

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
1,0 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47788
Posledná úprava
21.08.2020
Zobrazené
720 x
Autor:
semin
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1 Základná charakteristika vybranej krajiny

Belgicko je krajinou s približne 11,35 miliónmi obyvateľov (ŠÚES, 2017). Rozprestiera na 30 528 km2 v severozápadnej Európe. Na juhu hraničí s Francúzskom, na východe s Luxemburskom a Nemeckom, na severe s Holandskom. Západné hranice Belgicka obmýva Severné more. Hlavným mestom Belgicka je Brusel, ktorý je tiež ústredím Európskej únie a NATO (Európska únia, 2019).
Belgicko má tri úradné jazyky: holandský, ktorým hovorí približne 60 % obyvateľstva (vo Flámsku a v Bruseli); francúzsky hovorí približne 39 % obyvateľov (vo Valónsku a v Bruseli); a nemecky hovorí asi 1 % populácie vo východnej časti krajiny (Európska únia, 2019).
Hoci Belgicko má veľmi dlhú a bohatú históriu, je to pomerne nová krajina. Belgicko získalo svoju nezávislosť v roku 1830 z Holandska. Jedná sa o parlamentnú demokraciu v ústavnej monarchii. Súčasným kráľom je Albert II., šiesty v belgickej dynastii. Je ženatý s princeznou Paolou Ruffo di Calabria. Spolu majú tri deti (Fulbrught Commission, 2019).

Belgická vláda je rozdelená na päť úrovní autority:
· federálna vláda;
· spoločenstvá (francúzsky, holandsky, nemecky hovoriace);
· tri regióny (flámske, valónske a bruselské hlavné mesto);
· provincie, ktorých je 10;
· obce, ktorých je 589 (Fulbright Commission, 2019).
Spolková vláda je zodpovedná za obranu, zákon a poriadok, sociálne zabezpečenie, poľnohospodárstvo, spravodlivosť, všeobecné zahraničné veci a menovú a fiškálnu politiku (Fulbright Commission, 2019).
Belgicko je jedným z 27 členských štátov EÚ, ako aj členom NATO. Ústredie NATO sa nachádza v Bruseli a SHAPE (Najvyššie veliteľstvo Allied Powers Europe) sa nachádza v Mons v južnej časti Belgicka (Fulbright Commission, 2019).
...

Kľúčové slová:

Belgicko

príjmy

výdavky

saldo

reálny HDP

HDP

HICP Inflácia

inflácia

miera zamestnanosti

miera nezamestnanosti

zamestnanosť

nezamestnanosť

spotreba domácností

domácnosťObsah:
 • 1 Základná charakteristika vybranej krajiny
  2 Základná charakteristika krajiny v rámci EÚ
  2.1 Členstvo Belgicka v integračných zoskupeniach
  2.2 Zaradenie regiónov krajiny podľa kategorizácie EÚ
  2.3 Podiel na príjmoch a výdajoch na rozpočte EÚ
  3 Charakteristika makroekonomických ukazovateľov
  3.1 Reálny HDP Belgicka
  3.3 Miera nezamestnanosti a zamestnanosti
  3.4 Spotreba domácnosti
  3.5 Produktivita práce
  3.6 Podiel investícií (na HDP)
  3.7 Priemerná hrubá mesačná mzda
  3.8 Objem vývozu a dovozu (celkovo)
  3.9 Fiškálne ukazovatele
  4 Charakteristika ekonomickej pozície krajiny
  4.1 Odvetvová štruktúra a podiel na celkovej ekonomike
  4.2 Preferenčné výhody krajiny
  4.3 Najdôležitejšie tovary, ktoré krajina vyváža
  4.4 Najdôležitejšie tovary, ktoré krajina dováža
  4.5 Postavenie krajiny v rámci vnútorného obchodu EÚ
  4.6 Zhodnotenie postavenia krajiny v rámci regionálnej politiky EÚ
  5 Záver

Zdroje: