Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 639   projektov
2 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 38   |   Strana 1 / 1


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Vstup Slovenskej republiky do Európskej menovej únie a dopady vstupu
100,0%
0,4 13x
Kohézna politika (seminárna práca z predmetu Európska únia)
99,0%
0,1 33x
Európa 2020 a klastrová politika Európskej únie
99,0%
0,1 5x
Vývoj nezamestnanosti v Európskej únii
92,1%
0,9 22x
Perspektívy riešenia cyperskej otázky vo svetle otvorenia prístupových rokovaní EÚ s Tureckom
92,0%
0,3 4x
Vznik Európskej únie od roku 1945 - 1992
90,8%
0,2 7x
Pojem a charakteristika EÚ - prednášky
90,5%
0,3 0x
Európska únia - elektronické skriptá
90,2%
4,6 15x
Analýza splnených očakávaní po vstupe do EÚ
89,4%
0,2 0x
Európska centrálna banka, eurobankovky a mince
89,0%
0,5 11x
Prehľad z predmetu Európska únia
88,4%
0,1 1x
Vývoj eura voci slovenskej korune
88,2%
0,1 1x
Prednášky z predmetu Európska únia
87,2%
0,1 18x
Európska únia - Podstata integrácie
86,7%
0,1 11x
Európska únia a jej politika
85,1%
0,1 8x
Európska únia a jej úloha pri znižovaní emisii skleníkových plynov
84,7%
0,2 12x
Zakázané ustanovenia v dohodách - Hospodárska súťaž
84,6%
0,1 3x
Ťahák na skúšku z predmetu Európska únia
84,6%
0,1 21x
Európska charta územnej samosprávy
83,0%
0,1 1x
Vývoj hraníc v EÚ
82,6%
0,1 0x
Charakteristika etapy formovania hospodárskej, menovej a politickej únie, Maastrichtská zmluva. Kritéria vstupu do menovej únie. Problémy ďalšieho vývoja EU všeobecne.
82,1%
0,5 6x
Európska únia - Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
81,6%
0,2 7x
Medzinárodné inštitúcie v preprave
81,2%
0,1 12x
Zrod Európskej únie a jej vývoj
80,4%
0,1 5x
Európska únia
79,3%
0,4 4x
Ako funguje Európska únia?
79,3%
0,1 4x
ISPA, SAPARD, PHARE - zhodnotenie predvstupovej pomoci
79,0%
0,1 4x
Voľný pohyb služieb
77,5%
0,1 1x
Inštitúcie a orgány Európskej únie
77,5%
0,1 4x
Najdôležitejšie zmluvy EÚ
74,1%
0,3 0x
Štrukturálne fondy EÚ
73,0%
0,1 18x
Inštitúcie a orgány Európskej únie
69,0%
0,1 7x
Európska únia -prednášky
68,5%
0,3 2x
Európska únia
67,7%
0,3 5x
Európska únia - testy
67,0%
0,1 53x
Európska únia - test
64,8%
0,1 40x
Organizácia a manažment inštitúcií EU - ťahák
57,8%
0,2 1x
Vstup Chorvátska do Európskej únie
51,6%
0,1 2x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: