Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Vstup Slovenskej republiky do Európskej menovej únie a dopady vstupu

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
14 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
36009
Posledná úprava
09.03.2011
Zobrazené
3 798 x
Autor:
gnjive
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cieľom práce je charakterizovať proces vstupu Slovenskej republiky do Európskej menovej únie, prijatie eura a jeho aplikovanie do reálneho života občanov ako aj odhadnúť potenciálne dopady tohto vstupu. Prvá kapitola definuje teoretické východiská pre proces vstupu, a to históriu Európskej únie a spoločnej meny euro. Druhá kapitola popisuje proces zavedenia eura v Slovenskej republike a tretia charakterizuje dopady vstupu Slovenska do Európskej menovej únie. Z dôvodu krátkosti uplynulého času od zavedenia eura na Slovensku nie je možné v súčasnosti objektívne vyhodnotiť dopady jeho zavedenia. Domnievame sa však, že reálne dopady zavedenia eura bude možné vyhodnotiť až z „historického hľadiska“. Táto práca sa nezaoberá podrobnejšie globálnou finančnou krízou, jej vznikom a dopadmi na svetové ekonomiky, ale môžeme konštatovať, že euro pomohlo krajinám, ktoré ho používajú, lepšie vzdorovať globálnej finančnej kríze. Príchod spoločnej meny na Slovensko malo v tomto období pozitívny vplyv minimálne v tom, že zabránilo špekulatívnym útokom na korunu.

Kľúčové slová:

euro

spoločná mena

menová únia

jednotná mena

Európska úniaObsah:
 • Zoznam tabuliek 7
  Zoznam skratiek a značiek 8
  Úvod 9
  1 História Európskej únie a eura 11
  1.1 Spoločná mena Európskej únie 11
  1.2 Vstup Slovenskej republiky do Európskej únie 13
  1.3 Predpoklady vstupu Slovenska do Európskej menovej únie 14
  1.4 Plnenie maastrichtských kritérií zo strany Slovenska 18
  2 Zavedenie eura v Slovenskej Republike 20
  2.1 Zásady zavedenia eura 20
  2.2 Úlohy jednotlivých sektorov 23
  2.3 Legislatíva 26
  2.4 Názory na zavedenie eura 28
  3 Dopady zavedenia eura 30
  3.1 Očakávané dopady zavedenia eura 30
  3.2 Náklady zavedenia eura za jednotlivé sektory 33
  3.3 Plynová kríza 38
  3.4 Finančná a hospodárska kríza 39
  Záver 41
  Zoznam použitej literatúry 43
  Prílohy 46

Zdroje: