Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 553   projektov
5 nových

Európa 2020 a klastrová politika Európskej únie

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46264
Posledná úprava
19.11.2015
Zobrazené
852 x
Autor:
urboo14
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Európa čelí obdobiu zmien. Kríza vymazala roky hospodárskeho a sociálneho pokroku a odhalila štrukturálne nedostatky európskeho hospodárstva. Svet sa zároveň rýchlo mení a dlhodobé výzvy, ako sú globalizácia, tlak na zdroje a starnutie obyvateľstva, sa stávajú čoraz naliehavejšími. EÚ musí bezodkladne začať konať.

Európa môže uspieť, ak bude konať spoločne, ako Únia. Potrebujeme stratégiu, ktorá prispeje k tomu, aby sme z krízy vyšli posilnení. Stratégiu, ktorá nám pomôže vytvoriť z EÚ inteligentné, udržateľné a inkluzívne hospodárstvo, ktoré nám zabezpečí vysokú mieru zamestnanosti, produktivity a sociálnej súdržnosti. Stratégia Európa 2020 predstavuje víziu európskeho sociálneho trhového hospodárstva v 21. storočí.

Kľúčové slová:

európa

2020

európska únia

únia

klastre

klastrová

politika

úniaObsah:
 • Úvod 3
  1 Od lisabonskej stratégie po európu 2020 4
  1.1 Revízia lisabonskej stratégie 4
  1.2 Európa 2020 - pozadie vzniku 5
  1.3 Kľúčové body 6
  1.4 Porovnanie lisabonskej stratégie 6
  2 Legislatívny rámec 7
  2.1 Európska komisia 7
  2.2 Európsky parlament 8
  2.3 Členské štáty eú 8
  3 Nástroje stratégie európy 2020 11
  3.1 Národné programy reforiem 11
  3.2 Pakt stability a rastu 12
  3.3 Analýza npr 14
  4 Charakteristika klastrov 15
  4.1 Poňatie klastra a jeho variácie 15
  4.2 Typológia klastrov 17
  4.3 Vymedzenie klastrovej politiky 18
  5 Klastre v prostredí európskej únie 19
  5.1 Klastrové iniciatívy v európe 21
  Záver 23
  Zoznam bibliografických odkazov 24

Zdroje:
 • Viz Butković, H. - Samardžija, V.: From the Lisbon Strategy to Europe 2020: An Introduction, 2010, 312 s., ISBN 978-953-6096-53-4
 • Bongardt, A. - Torres, F. - Pochet, P. - Begg, I. - Csaba, L. - Lannoo, K. - Soete, L. - Egenhofer, Ch.: Europe 2020 - A Promising Strategy?, Intereconomics, Vol. 45, No. 3, 2010, pp.136-170, on-line verzia (http://www.ceps.eu/system/files/article/2010/06/136-170-Forum_IE_%2003_%202010.pdf)
 • Fiala, P. - Schubert, K.: Moderní analýzy politiky, Brno, Barrister & Principal 2000, 170 s., ISBN 80-85947-50-1
 • Fischer, S. - Gran, S. - Hacker, B. - Jakobi, A.P. - Petzold, S. - Pusch, T. - Steinberg, P.: Europe 2020 - Proposals for the Post-Lisbon Strategy