Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 751   projektov
2 nových

Využívanie obnoviteľných zdrojov energie v Európe - Princípy techník pre obnoviteľné zdroje energie

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47879
Posledná úprava
24.03.2021
Zobrazené
248 x
Autor:
nikola.dzurikova19
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Energia je definovaná ako produkt, ktorý získame využívaním rôznych zdrojov napríklad ropa, uhlie, plyn, drevo, voda, slnko, počas čoho nám vznikne svetlo, teplo či pohyb. Energia sa stala neodmysliteľnou súčasťou každodenného života. Bez elektrickej energie by nefungovali bežné veci, ktoré každodenne využíva každý z nás. Svet potrebuje obrovské množstvo energie nielen na to, aby zabezpečil svetlo, teplo či dopravu ale energia je veľmi dôležitá aj v poľnohospodárstve, alebo na pohon rôznych zariadení. Týmto sme sa stali závislými. Krajiny sa postupne stávajú závislé od fosílnych palív ako sú uhlie, ropa, zemný plyn a urán. Fosílne palivá, ktoré sa v súčasnosti ťažia a pochádzajú ešte z obdobia druhohôr alebo treťohôr. To, čo vznikalo po dobu dlhšiu ako 300 miliónov rokov sa v priebehu niekoľko desiatok rokov spálilo, a k tomu ešte vyprodukovalo plyny, ktoré spôsobujú klimatické zmeny. Tieto vzácne zdroje sa stávajú dôvodom konfliktov a politických nepokojov, ale na druhej strane aj terčom odporcov a ochrancov prírody, ktorí poukazujú na znečisťovanie životného prostredia.
V súčasnosti sa Európska únia snaží o to, aby sa znížili politické a hospodárske riziká zaistením bezpečných dodávok energetických zdrojov. Jej prioritou je aby sa zabezpečila spravodlivosť v dodávkach energie a v jej cenách. Snaží sa vytvárať opatrenia na znižovanie emisií, ktoré spôsobujú klimatické zmeny. Členské štáty to núti posilňovať nástroje na zvyšovanie vlastnej energetickej bezpečnosti. Jedným z riešení týchto problémov sú obnoviteľné zdroje energie.
...

Kľúčové slová:

obnoviteľné zdroje energie

voda

vzduch

slnko

biomasa

nástroje podpory

obnoviteľná energia

zdroj energie

energie

recyklácia

ekológia

enviromentalistika

slnečný kolektor

solárny kolektorObsah:
 • Úvod
  1. Obnoviteľné zdroje energie (OZE)
  Vodná energia
  Slnečná energia
  Veterná energia
  Biomasa
  2. Nástroje podpory obnoviteľných zdrojov energie v Európskej únii
  Daňové úľavy
  Priama investičná podpora
  Záväzné kvóty
  Štátne tendre
  3. Využívanie obnoviteľných zdrojov energie
  4. OZE po roku 2020
  Záver

Zdroje:
 • BAROCH, P. 2010. Recyklace slunečních kolektorů, In Zpětný odběr, 2010, č. 2. ISSN 978-80-254-5840-2.
 • CENK, M. 2001. Obnovitelné zdroje energie. Praha : FCC Public, 2001. 208s. ISBN 80-901985-8-9.
 • CIUCCI, Matteo. 2020. Energia z obnoviteľných zdrojov. In Informačné listy o Európskej únií [online], [cit. 2020-05-14]. Dostupné na internete: https://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_2.4.9.pdf?fbclid=IwAR1GImGaYtWziI7D4iU2GAAGLVtB5ZMcr0ocbIFr8bvW81uxhPFnYYp8AlM
 • EURÓPSKA KOMISIA, 2014. Modrá energia. [online]. [cit. 2020-04-28]. Dostupnéna internete: .
 • Európska Komisia, Cestovná mapa pre obnoviteľnú energiu, 2007. [online]. [cit. 2020-04-26]. Dostupné na internete: .
 • Eurostat (online data codes: ten00081 and nrg_107a)
 • FÁBER, A. 2012. Atlas využívania obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku. Bratislava : Energetické centrum, 2012. 316 s. ISBN 978-80-969646-2-8.
 • HAGER, B. 2013. Malé zdroje elektriny z OZE po novom. In Energom, 2013, č. 6. ISSN 1338-8975.
 • http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Renewable_energy_statistics
 • Informačné listy o Európskej únii - 2017
 • KOCÁK, V., MARCIN, A. 2008. Podpora producentov energie z obnoviteľných zdrojov v EÚ a na Slovensku. [online]. 2008. Projekt „Energy Efficiency and Renewables - supporting Policies in Local level for energy”. [cit. 2020-04-26]. Dostupné na internete:
 • Lauro, T., Gnida, M. 2009. Ekonomické a environmentálne prínosy obnoviteľných zdrojov energie. In Enviromagazín, roč.14, 2009, č. 4. ISSN 1335-1877.
 • MÉSZÁROS, A. 2012. Ekonomická efektívnosť obnoviteľných zdrojov. In Elektroenergetika, 2012, č. 2. ISSN 1337-6756.
 • MUSIL, P. 2009. Globální energetický problém a hospodářská politika se zaměřením na obnovitelné zdroje. Praha : C.H.Beck, 2009. 204 s. ISBN 978-80- 7400-112-3.
 • PITORÁK, M. 2008. Klimaticko-energetický balíček. In Pro-energy, 2008, č. 2. 80s. ISSN 1802-4599.
 • QUASHING, V. 2010. Obnovitelne zdroje energie. Praha: Grada Publishing, 2010. 296 s. ISBN 978-80-247-3250-31
 • SCHAEFER, O., ZAMKOVSKÝ, J. 2007. Podpora prieniku obnoviteľných zdrojov energie na trh v programovacom období 2007 - 2013. [online]. European Renewable Energy Council, pozičný dokument. [cit. 2020-04-26]. Dostupné na internete : .
 • Smernica č. 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti. [online]. [cit. 2020-04-26]. Dostupné na internete: .
 • SZOMOLÁNYIOVÁ, J. 2002. Obchodovatelné zelené certifikáty - princip a význam. [online]. [cit. 2013-04-26]. Dostupné na internete: . ISSN: 1801-2655.
 • Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie. [online]. [cit. 2020-04-26]. Dostupné na internete: http://www.zbierka.sk .