Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 751   projektov
2 nových

Makroekonomické ukazovatele a ich dopad na ekonomický vývoj SR

«»
Prípona
.doc
Typ
analýza
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
8624
Posledná úprava
03.04.2018
Zobrazené
3 822 x
Autor:
furioso
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Makroekonómia (makros = veľký) je veda zaoberajúca sa analýzou ekonomického systému ako celku, je všeobecnejšia ako mikroekonómia a skúma ekonomickú realitu hľadiska celého národného hospodárstva.
Študovať ekonomiku ako celok znamená sledovať a analyzovať veci z najvyššieho stupňa agregácie. Agregácia je vlastne postup vytvárania súhrnných (agregátnych) ukazovateľov z čiastkových ukazovateľov. Riešiť problém agregácie znamená odvodiť a predvídať makroekonomické správanie celku na základe správania jeho mikroekonomických jednotiek.
Výkonnosť národného hospodárstva poukazuje na súčasné a budúce možnosti ekonomiky zabezpečovať ekonomický blahobyt pre obyvateľstvo. Rastúci záujem o teoretické a praktické problémy merania výkonnosti ekonomiky a ekonomického rastu sa prejavuje vo vzniku početných štúdii, ktoré sa usilujú hodnotiť výsledky doterajšieho vývoja a zároveň sa pokúšajú zdokonaľovať a rozvíjať existujúce modely a koncepcie. Všetky makroekonomické ukazovatele ako sú napr. inflácia, nezamestnanosť, stabilita meny, atď súvisia s výkonnosťou národného hospodárstva.
Ekonomické premenné - zamestnanosť, inflácia, celková produkcia sú hlavnými ukazovateľmi fungovania ekonomiky ako celku. Nazývame ich aj ekonomické (makroekonomické) ukazovatele.
V nasledujúcej práci rozoberiem niektoré vybrané ukazovatele spolu s údajmi za rok 2007 a 2008.

Kľúčové slová:

makroekonómia

ukazovatele

inflácia

hrubý domáci produkt

nezamestnanosť

platobná bilanciaObsah:
 • Inflácia
  Vývoj inflácie na Slovensku od roku 2004 až po rok 2007
  Hrubý domáci produkt
  Nezamestnanosť
  Obchodná a platobná bilancia
  Priemerná mesačná nominálna mzda za rok 2007

Zdroje: