Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Pružnosť Pevnosť skúška Ivanková 2022 + scan Pružnosť a plasticita v stavebníctve 1

«»
Prípona
.rar
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
16 x
Veľkosť
23,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
48070
Posledná úprava
13.01.2022
Zobrazené
1 319 x
Autor:
Blackwindos
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Základné zákony a princípy pružnosti
Základnou úlohou teórie pružnosti je určiť pretvorenosť a napätosť poddajných, ideálne pružných telies vplyvom účinkov silového pôsobenia.
Ideálne pružné teleso je spojité kontinuum, ktoré po úplnom odstránení príčin zmien tvaru aj napätosti sa vráti do východiskového nedeformovaného a nenapätého stavu.
Teória pružnosti vychádza z týchto základných predpokladov:
• Látka telesa je spojité kontinuum tuhej fázy v každom štádiu namáhania a pretvorenia.
• Látka telesa je z hľadiska makroštruktúry homogénna. Ak sú fyzikálnimechanické charakteristiky látky vo všetkých smeroch rovnaké, hovoríme že látka je izotropná (oceľ), ak sú tieto charakteristiky v rôznych smeroch rôzne, hovoríme o anizotropnej látke (napr. drevo).
• Látka telesa je dokonale pružná, pričom závislosť medzi napätím a deformáciou môže byť lineárne pružná alebo nelineárne pružná.
• Začiatočná napätosť a pretvorenosť telesa pred jeho namáhaním je nulová.
...

Kľúčové slová:

pružnosť

pevnosť

teória pružnosti

vnútorné sily

vonkajšie sily

napätie

deformácia

statika

ťažisko

prierez

plocha prierezu

zotrvačnosť

moment zotrvačnosti

Steinerova veta

Hookov zákonObsah:
 • Základné pojmy a tézy teórie pružnosti
  Vonkajšie a vnútorné sily
  Napätie
  Deformácia
  Jednoduché prípady napätostia a deformácie prúta
  Plocha prierezu
  Statický moment plochy prierezu
  Ťažisko plochy prierezu
  Momenty zotrvačnosti
  Momenty zotrvačnosti a deviačné momenty k rovnobežným osiam (Steinerova veta)
  Extrémy momentov zotrvačnosti
  Extrémy deviačných momentov
  Elipsa zotrvačnosti
  Geometrické charakteristiky základných plôch
  Charakteristika osového ťahu a tlaku
  Pracovný diagram materiálu, modul pružnosti E
  Poissonove číslo v
  Hookov zákon - fyzikálne rovnice pre homogénny materiál
  Pretvorenie a napätie pri osovom ťahu a tlaku
  Vplyv zmeny teploty na deformáciu a napätosť
  Napätosť v šikmých rezoch osovo namáhaného prúta
  Staticky neurčité úlohy
  Charakteristika jednoduchého šmyku
  ...

Zdroje:
 • Doc. Ing Jozef Dický, Phd; Doc. Ing. Zora Mistríková, PhD; Prof. RNDr. Ing. Jozef Sumec, DrSc: Pružnosť a plasticita v stavebníctve - STU Bratislava, Vazovova 5, s. 300, ISBN 978-80-227-2742-6
 • poznámky
 • prednášky
 • výpočty
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko