Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 787   projektov
6 nových

Súdne inžinierstvo - Opotrebenie

«»
Prípona
.rar
Typ
prezentácia
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
43705
Posledná úprava
12.02.2014
Zobrazené
1 152 x
Autor:
peppo
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Opotrebenie stav. konštrukcii

Životnosť stavebného objektu nie je u nás normatívne jednoznačne stanovená. Životnosť stavebného objektu je časové obdobie, ktoré je vymedzené začiatkom používania do jeho ukončenia, za predpokladu, že počas používania objektu bol tento udržiavaný a používaný v podľa jeho určenia.

Životnosť stavebného diela môže byť posudzovaná ako:

- ekonomická životnosť,

- technická životnosť.

Kľúčové slová:

Opotrebenie stavebných konštrukcii

súdne inžinierstvo

opotrebenie

amortizácia

životnosť

údržbaObsah:
 • Ekonomická životnosť je daná funkčným využívaním objektu, jeho miestnou polohou, kvalitou vybavenia. Vyjadruje dobu, keď náklady na údržbu a prevádzku sú vzhľadom k použiteľnosti objektu ešte hospodárne. Je obvykle nižšia ako životnosť hlavnej nosnej konštrukcie objektu.

  Technická životnosť stavebného objektu je závislá od stavebnotechnického usporiadania nosnej konštrukcie, najmä jej rozhodujúcich nosných prvkov.
  Predpokladaná životnosť objektov pozemného staviteľstva je:
  40 - 60 rokov jednoduché stavby, garáže
  50 - 80 rokov rekreačné objekty
  60 - 80 rokov priemyselné stavby
  80 - 100 rokov rodinné domy, obytné domy, obchody, administratívne budovy
  125 - 150 rokov solídne obytné a správne budovy
  150 - 200 rokov významné správne budovy, kostoly
  300 rokov a viac monumentálne budovy, kostoly

Zdroje:
 • 1) Občiansky zákonník číslo 40/1964 Zb., v znení neskorších predpisov
 • 2) Zajac,J.: Stavebná fyzika - vybrané state pre znalcov. ES ŽU Žilina 1997
 • 3) Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
 • 4) Zajac,J.: Konštrukcie pozemných stavieb
 • 5) Kucbel - Požiarna ochrana budov
 • 6) Stavebné tabuľky 1996/97
 • 7) STN 73 4301 - Budovy na bývanie