Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 544   projektov
0 nových

Vypracované testové otázky - Geodézia

«»
Prípona
.doc
Typ
testy
Stiahnuté
9 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
8713
Posledná úprava
17.04.2018
Zobrazené
2 182 x
Autor:
akire88
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1.Definujte základnú úlohu geodézie:
Určovanie priestorovej polohy prirodzených a umelých predmetov zemského povrchu.
2.Čím sa zaoberá vedecká oblasť geodézie?
Najmä určovaním celkového tvaru základných rozmerov zemského telesa
3.V čom spočíva praktická oblasť geodézie?
V meraní a zobrazení malých častíc zemského povrchu, budovaním a údržbou geodetických základov.
4.Vyššia geodézia sa zaoberá:
Rieši úlohu vzájomnej polohy bodov na povrchu gule alebo elipsoidu podľa pravidiel sférickej trigonometrie, zaoberá sa najmä určovaním celkového tvaru základných rozmerov zemského telesa.
5.Nižšia geodézia sa zaoberá:
Zaoberá sa meraním a zobrazovaním malých častíc zemského povrchu, budovaním a údržbou geodetických základov, t.j. polohového a výškového bodového poľa podľa pravidiel rovinnej geometrie.
6.Myslená plocha, ktorá je vo všetkých svojich bodoch kolmá na smer zemskej tiaže sa označuje ako:
Geoid
7.Definícia geodézie:
Náuka, ktorá pomocou geometrických a fyzikálnych metód získava o zemi alebo jej častiach údaje metrického a fyzikálneho charakteru, a tiež zisťuje geometrické údaje na tvorbu máp a pre potreby iných odborov.
8.Čo je to referenčná plocha?
Nahrádza nepravidelný povrch matematicky definovateľnou plochou, miesto kam vzťahuje svoje meranie, na nej sú výpočty omnoho jednoduchšie možno rátať so zemepisnými súradnicami.
9.Geoid je definovaný ako
Plocha, ktorá je vo všetkých svojich bodoch kolmá na smer zemskej tiaže zbavenej príťažlivosti nebeských telies.
10.Plášte ktorých útvarov (resp. ktoré útvary) môžu byť referenčnými plochami?
Referenčná guľa, referenčný elipsoid, rovina.

Kľúčové slová:

geodézia

referenčná plocha

horizont

mapovanie

planimeter

zrážky papiera

zrážkaObsah:
 • 1.Definujte základnú úlohu geodézie:
  2.Čím sa zaoberá vedecká oblasť geodézie?
  3.V čom spočíva praktická oblasť geodézie?
  4.Vyššia geodézia sa zaoberá:
  5.Nižšia geodézia sa zaoberá:
  6.Myslená plocha, ktorá je vo všetkých svojich bodoch kolmá na smer zemskej tiaže sa označuje ako:
  7.Definícia geodézie:
  8.Čo je to referenčná plocha?
  9.Geoid je definovaný ako
  10.Plášte ktorých útvarov (resp. ktoré útvary) môžu byť referenčnými plochami?
  11.Polomer Zeme je približne:
  12.Skutočný horizont predstavuje:
  13.Zdanlivý horizont predstavuje:
  14.Čím je spôsobený rozdiel medzi skutočným a zdanlivým horizontom?
  15.Aké sú zemepisné súradnice a ako sú definované?
  ...
  ...
  ...
  250.Definujte mapu:
  251.Ako rozdeľujeme mapy podľa mierky?
  252.Ako rozdeľujeme mapy podľa spôsobu vyhotovenia?
  253.Definujte mapovanie:
  254.Ako delíme mapovanie?
  255.Ktoré sú metódy podrobného merania polohopisu?
  256.Aké mapy sa zostrojujú podrobným mapovaním?
  257.Aké mapy sa zostrojujú topografickým mapovaním?
  258.Ako delíme THM podľa obsahu?
  259.Ktorá mapa patrí do účelových máp:
  260.Aké mapy patria do štátneho mapového fondu?
  261.Definujte výmeru záujmového územia:
  262.Vymenujte typy planimetrov:
  263.Ktorými metódami nie je možné určiť výmeru z terénnych meraní:
  264.Napíšte vzťah pre výpočet výmery planimetrovaním polárnym planimetrom:
  265.Definujte zrážku papiera:
  266.Aké poznáte zrážky papiera?
  267.Kedy zohľadňujeme zrážku (pri akých prácach)?