Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 674   projektov
1 nových

Betón - zadania, výpočet zložiek, jemnosti mletia, vlastností stav. materiálov

«»
Prípona
.rar
Typ
výpočet
Stiahnuté
8 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
10641
Posledná úprava
11.06.2019
Zobrazené
2 663 x
Autor:
peppo
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Ukážka jedného zo zadaní:

Normové skúšky cementov
Skúšaný cement- II / A - S 32,5 II / A - S 42,5

Skúšky:
Normálna konzistencia cementovej kaše Vicatovým válčekom Postup pri skúške: navážime 500 g cementu ,v odmernom valci odmeriame 125 cm3 vody. Do nádoby na miešanie nalejeme vodu do ktorej pridáme cement. Okamih ukončenia pridávania cementu platí ako nulová hodnota pre neskoršie meranie času - nulový čas. Zamiešanou cementovou kašou sa naplní Vicatov prstenec. Povrch cementovej kaše sa opatrne zarovná s horným okrajom prstenca. Vicatov prístroj sa pred skúškou nastaví do nulovej polohy na nulovú značku stupnice. Potom sa hustomerný valček zdvihne do hornej východzej polohy a zabezpečí sa. Vicatov prstenec na sklenej doštičke sa hneď po uhladení cementovej kaše postaví stredom pod hustomerný valček, ktorý sa posunie dolu tak, aby sa dotýkal povrchu cementovej kaše. Po uplynutí 1-2 sekúnd sa pohyblivá časť rýchlo uvoľní tak, že hustomerný valček vniká zvislo do stredu cementovej kaše. Po 30 s sa odčíta na stupnici hĺbka vniknutia hustomerného valčeka. Skúška sa opakuje s cementovou kašou, ktorá obsahuje rôzne množstvo vody tak dlho, až sa dosiahne vzdialenosť medzi spodnou plochou hustomerného valčeka a sklenenou doštičkou (6 ± l) mm.

Začiatok a koniec tuhnutia Vicatovou ihlou
Vicatov prístroj s ihlou sa pred skúškou nastaví do nulovej polohy. Potom sa ihla zodvihne do hornej východzej polohy a zaistí sa. Vicatov prstenec sa naplní cementovou kašou a urovná sa jej povrch. Po určenej dobe sa naplnený Vicatov prstenec postaví pod ihlu Vicatovho prístroja, ktorá sa opatrne spúšťa tak, aby sa dotýkala povrchu cementovej kaše. Potom sa pohyblivá časť rýchlo uvoľní, takže ihla vniká zvislo do cementovej kaše. Na stupnici sa odčíta hĺbka vniknutia, najneskôr však po 30 s. Stanovenie začiatku tuhnutia sa robí na rovnakej vzorke cementovej kaše vo vhodne zvolených intervaloch, napr. každých 10 minút. Meranie sa robí na rôznych miestach Začiatkom tuhnutia sa rozumie čas, ktorý uplynie od vsypania cementu do miešačky (nulový čas) až do okamžiku, keď vzdialenosť medzi ihlou a sklenenou doštičkou je (4 ± 1) mm. Koncom tuhnutia sa rozumie čas, ktorý uplynul od vsypania cementu do miešačky (nulový čas) po okamih, keď ihla prenikla do zatvrdnutej cementovej kaše len do hĺbky 0,5 mm. ...


Kľúčové slová:

stavebné materiály

zadania

skúšky materiálov

betón

objemová stálosť

pevnosť

ohyb

skúška ťahom

medza skĺzu

skúška šmykuObsah:
 • Normové skúšky cementov
  Skúšky čerstvého betónu a výroba skúšobných telies
  Skúšky vlastností ocele
  Normové skúšky dreva
  Normové skúšky plastov
  Štatistické vyhodnocovanie vlastností stav. materiálov
  Posudzovanie triedy betónu pri kontrolných skúškach

Zdroje: