Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 923   projektov
0 nových

Špeciálne konštrukcie pozemných stavieb - prednášky

«»
Prípona
.zip
Typ
prednášky
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
19,0 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47932
Posledná úprava
24.05.2021
Zobrazené
427 x
Autor:
mymusska
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Medzinárodné relácie študijného odboru pozemné stavby
STN ISO 6707-1 Všeobecné termíny pozemných a inžinierskych stavieb
- Stavba - všetko, čo sa postavilo alebo je výsledkom stavebnej činnosti
- Inžinierska stavba - stavba tvorená konštrukciou ako napríklad priehradou, mostom, pozemnou komunikáciou, železnicou ... produktovodmi, stokovou sieťou alebo je to výsledok činnosti ako napr. bagrovania, zemných prác, geotechnických procesov, ale s výnimkou budov a s nimi súvisiacich stavebných činností na stavenisku - primárne ju navrhujú „civilní inžinieri“
- Budova (pozemná stavba) - stavba, ktorej jedným z hlavných účelov je poskytovať ochranu jej používateľom alebo jej obsahu; obyčajne je čiastočne alebo úplne uzatvorená (t. j. musí mať strechu, ale nemusí mať steny) a určená na trvalé umiestnenie na jednom mieste - primárne ju navrhujú architekti

Architekt (Architect)
-Architekt je osoba školená na navrhovanie a dozor nad výstavbou budov (aj skupín budov) a má oprávnenie komory architektov na vykonávanie profesie (po určitej praxi, obyčajne 3 rokoch). V EÚ v Dánsku, Írsku a Luxembursku na vykonávanie profesie architekta nemusí byť príslušný človek členom profesionálnej komory.
- Zďaleka nie vo všetkých krajinách majú architekti aj titul inžinier.
- Vo viacerých krajinách môže projekty aj niektorých typov budov (napr. letiskové hangáre) zastrešovať „civilný inžinier“, na navrhovanie priestorov, ktoré slúžia najmä na pobyt ľudí si však musí najať architekta.
- Architekt je najímaný na vytvorenie koncepčného riešenia budovy na základe požiadaviek zákazníka a v súlade so zákonmi a stavebnými predpismi.
- Architekt typicky pripravuje tendrovú dokumentáciu, jeho úlohy však môžu byť zúžené alebo rozšírené (môže robiť detailnú dokumentáciu, stavebný dozor ...).
- V posledných rokoch sa architekti vo svete často špecializujú na určité druhy budov (napr. pre zdravotníctvo, obchod ...) alebo činnosti (navrhovanie interiérov, navrhovanie udržateľných budov, ochranu pamiatok ....)
- V EÚ sa architekti obyčajne špecializujú na navrhovanie budov, interiér, krajinnú architektúru a urbanizmus a územné plánovanie.
...

Kľúčové slová:

budova

seizmicita

zemetrasenie

konštrukcia

fyzika

konštrukčná fyzika

zasklenie

tieniaca technika

pasívna budova

adaptívne steny

ekológia

ekologický aspekt

škodlivinyObsah:
 • Úvod do ŠpKPS
  SEIZMICITA A BUDOVY
  KONŠTRUKČNÁ FYZIKA
  BUDOVY A PRIESTORY SO ŠPECIFICKÝM VNÚTORNÝM PROSTREDÍM
  Zasklenia
  Tieniaca_technika
  PASÍVNE BUDOVY BUDOVY S TAKMER NULOVOU POTREBOU ENERGIE
  Adaptívne obvodové steny
  Ekologický aspekt
  Hmotné a energetické škodliviny

Zdroje:
 • prednášky
 • poznámky
 • testy