Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 790   projektov
7 nových

Statika stavebých konštrukcií I - (Moravčík, Demjan, Tomko)

«»
Prípona
.pdf
Typ
skriptá
Stiahnuté
6 x
Veľkosť
43,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
48009
Posledná úprava
26.10.2021
Zobrazené
438 x
Autor:
viki.viki
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
ZÁKLADNÁ ENERGETICKÁ KONCEPCIA PRUŽNÝCH PRÚTOVÝH SÚSTAV

Každé teleso, alebo mechanická sústava (konštrukcia) nachádzajúca sa v zaťaženom stave môže byť popísaná určitým počtom veličín (parametrov). Pri prechode mechanickej sústavy z jedného stavu do druhého sa parametre menia, napr. v mechanike je stav určitej sústavy hmotných častí určený ich okamžitou polohou a rýchlosťou.
Vzájomná súhra síl a deformácií na deformovateľnom telese, ktoré spĺňa podmienky rovnováhy a podmienky kompatibility deformácií, závisí na deformačných aj silových faktoroch a môže byť zahrnutá do veličiny, ktorou je mechanická energia. Vonkajšie sily pôsobiace na mechanickú sústavu vykonávajú pri jej zaťažení na posunutiach vlastných pôsobísk určitú mechanickú prácu.
V dôsledku tejto práce prebehnú v sústave zmeny (uvažujú sa len mechanické zmeny, napr. deformácie), ktoré je možné charakterizovať jedinou fyzikálnou veličinou, zmena ktorej by určovala prácu dodanú sústave, t.j. veličinou je energia E. Keď pôvodný stav sústavy bol charakterizovaný energiou E0 a keď pôsobením vonkajších síl sa vykonala mechanická práca A, sústava prešla do stavu s energiou E1 . Prírastok energie sústavy E je úmerný práci vykonanej silami pôsobiacimi na sústavu.
...

Kľúčové slová:

statika

mechanika

konštrukcia

statika konštrukcií

prút

prútová sústava

nosná konštrukcia

pružnosť

pevnosť

stavebná mechanika

zaťaženie

vnútorné sily

nosníkObsah:
 • 1 ÚVOD K PRÚTOVÝM SÚSTAVÁM
  1.1 Statický výpočtový model nosnej konštrukcie
  1.2 Prútové nosné sústavy stavebných konštrukcií
  1.3 Podpery konštrukcie, väzby prútov
  1.4 Statická a tvarová určitosť prútových sústav
  1.5 Idealizácia statického pôsobenia zaťaženia
  1.5.1 Nahradenie všeobecne spojitého zaťaženia radom náhradných síl
  2 ROVINNÉ PLNOSTENNÉ PRÚTOVÉ KONŠTRUKCIE
  2.1 Vnútorné sily rovinne zaťaženého prúta
  2.2 Určenie a grafické zobrazenie funkcií vnútorných síl pre základné typy zaťaženia
  2.2.1 Grafické zobrazenie priebehov vnútorných síl
  ...
  5.3 Riešenie vplyvovej čiary aplikáciou podmienok rovnováhy
  5.3.1 Priame nosníky
  5.3.2 Spojitý nosník s vnútornými kĺbmi - Gerberov nosník
  5.3.3 Nepriame zaťaženie plnostennej sústavy
  5.3.4 Priehradové konštrukcie
  5.4 Kinematický spôsob riešenia vplyvových čiar
  5.5 Vplyvová čiara statickej veličiny pri pohyblivom momente
  5.6 Extrémne účinky pohyblivého zaťaženia
  5.6.1 Najväčší maximálny ohybový moment
  5.6.2 Najväčšia priečna sila
  5.6.3 Čiara maximálnych ohybových momentov

Zdroje:
 • Statika stavebných konštrukcií 1 : staticky určité prútové konštrukcie / Milan Moravčík, Ivo Demjan, Michal Tomko - 2. vyd - Košice : SvF TU, - 2008. - 176 s. - ISBN 978-80-553-0138-9.