Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 639   projektov
4 nových

Zákon č. 125 o inšpekcii práce

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39688
Posledná úprava
07.03.2012
Zobrazené
1 504 x
Autor:
zuzana.kusekova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Hlavnou témou našej seminárnej práce je Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. , o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní , a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kľúčové slová:

inšpekcia práce

inšpektorát práceObsah:
 • Obsah 1
  Zoznam ilustrácií 3
  Zoznam skratiek a značiek 4
  Slovník termínov 5
  Úvod 6
  1 Predmet zákona 7
  1.1 Inšpekcia práce 7
  1.1.1 Orgány štátnej správy v oblasti inšpekcie 10
  1.1.2 Ministerstvo práce soc. vecí a rodiny 11
  1.2 Národný inšpektorát práce 11
  1.2.1 Inšpektorát práce 12
  1.3 Inšpektor práce 15
  1.3.1 Odborná skúška 16
  1.3.2 Oprávnenia inšpektora 16
  1.3.3 Provinnosti inšpektora práce 17
  2 Protokol o výsledku inšpekcie 18
  2.1 Oprávnenia prizvaného odborníka 19
  2.2 Povinnosti fyzických a právnických osôb 20
  2.2.1 Spracúvanie a poskytovanie osobných údajov 21
  2.2.2 Koordinácia a spolupráca 21
  2.3 Správne delikty 22
  Záver 24
  Zoznam použitej literatúry 25

Zdroje:
 • BUCHTOVÁ, B. et al. 2011. Zbierkla zákonov SR –úplne znenie 18/2010. Bratislava : Poradca podnikatela, 2010. ISBN 80-247-9006.
 • HONTYOVÁ, K., LISÝ, J., MAJDÚCHOVÁ, H. Zakonník práce 1. Vydanie. Bratislava: NOVÁ PRÁCA, 2011. 185 s. ISBN 80-225-2137-X.
 • Národný inšpektorát práce – inšpekcia práce [online].
 • Ministerstvo práce a sociálnych vecí SR [online].
 • Elektronická zbierka zákonov [online].