Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových

Súčasné tendencie v IKT pre riadenie podnikov

«»
Prípona
.docx
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
1,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
44842
Posledná úprava
07.03.2014
Zobrazené
2 263 x
Autor:
pavol.smida
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Informačné a komunikačné technológie sa vyvíjajú veľmi rýchlym tempom, dôsledkom čoho sa informácia stala nevyhnutnou podmienkou pre riadenie ale aj rozhodovanie v podnikoch a aj medzi ľuďmi počas ich života.Informačné a komunikačnétechnológie umožňujú zaznamenávanie, prenos, uchovávanie a spracovanie informácií.Výrazne napomáhajú aj v oblastiach vedy,výskumu a vzdelania. V minulosti boli informačné technológie veľmi finančne náročné, a preto si ich nemohli dovoliť v každej spoločnosti.V súčasnosti sú už ale cenovo dostupné a stali sa takmer nevyhnutnou súčasťou nášho života.

Počítač považujeme za základný prvok informačných a komunikačných technológií.Stretávame sa s ním denne,či už doma alebo v práci.Každý si určite všimol, ako rýchlo sa počítače vyvíjajú.Ich výkon neustále rastie, a to napriek tomu že sa neustále zmenšujú .Príkladom toho sú notebooky, ktoré sú v súčasnosti veľmi obľúbené a oproti minulosti sa zmenšila či už váha, výkon, alebo odolnosť voči poškodeniu.

Veľké zmeny sa týkajú aj neustálych inovácií programového vybavenia počítačov.Programátori dokážu v súčasnosti vytvoriť program s aplikáciami šitými na mieru danej firme. Takéto programy nahrádzajú zastaranú a zdĺhavú papierovú evidenciu.Dôvodom tohto rýchleho vývoja je hlavne zvýšenie efektivity práce. Nevyhnutné sú aj programy na bezpečnosť a ochranu počítačov pred hrozbami, akými sú napríklad vírusy.

Každý veľký podnik ktorý chce byť úspešný, chce disponovať čo najlepšími informačnými technológiami, ktorými si uľahčí prácu a dosiahne výhodu voči konkurencii ktorá je vo svete veľmi vysoká. Informačné a komunikačné technológie dotvárajú stratégiu a filozofiu každého podniku .Spoločnosť, v ktorej žijeme môžeme nazvať informačnou, preto chcú podniky disponovať nástrojmi na získavanie, šírenie a spracúvanie informácií. Spoločnosti neustále vynakladajú väčšie a väčšie investície na zabezpečenie zdroja informácií. Snažia sa informácie nie len získavať, ale aj šíriť aby o nich informovali potenciálnych zákazníkov, ale aj konkurenciu.

Na skvalitnenie a urýchlenie prenosu informácií sa využívajú počítačové siete. Stávajú sa tak nástupcami nosičov ako sú USB kľúče,CD, DVD alebo veľkokapacitné externé disky. Informácie sa dnes šíria pomocou viacerých komunikačných kanálov, ako sú napríklad internet,rádio a televízia. Z nich internet patrí medzi najvyužívanejší prostriedok na vyhľadávanie informácií, a to hlavne u mladých ľudí.

Dôležité je ale nájsť také, ktoré sú pre spoločnosť najdôležitejšie. Svet informačných technológií sa každým dňom posúva dopredu a na trh neustále pribúdajú novinky na uľahčenie práce . Najviditeľnejší je progres v oblasti mobilných komunikačných zariadení, akými sú mobilné telefóny. Najväčšie spoločnosti na vývoj a výrobu informačných a komunikačných technológií neustále súťažia o to, kto uvedie na trh technológiu, ktorá zožne čo najväčší úspech .

Kľúčové slová:

IKT

Informačné technológie

Počítač

Informatika

Informačný systém

Softvér

HardvérObsah:
 • Úvod .....................................................................................................................7
  1 Prehľad o súčasnom stave riešenej problematiky............................................... 9
  1.1Informačné a komunikačné technológie v podniku...................................... 9
  1.2 Súčasné tendencie v manažmente, marketingu a ekonomike podniku...13
  1.3 Moderné trendy v IKT................................................................................ 23
  2. Cieľ práce.......................................................................................................... 36
  3. Metodika práce.................................................................................................. 37
  4. Vlastná práca - súčasné tendencie v IKT pre riadenie podniku v AT&T......... 38
  4.1 Charakteristika AT&T GlobalNetworkServices Slovakia s.r.o. ............... 38
  4.2 IKT a ich využitie v podniku....................................................................... 44
  4.3Návrhy na zlepšenie IKT v podniku............................................................. 49
  5 Záver..................................................................................................................... 51
  Použitá literatúra...................................................................................................... 53

Zdroje: