Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Technická chémia - vypracované otázky a okruhy na skúšku

«»
Prípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
24,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
48483
Posledná úprava
25.01.2024
Zobrazené
459 x
Autor:
marcel.ivanec
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Vypracované okruhy na skúšku z technickej chémie. Sú tu zhrnuté všetky dôležité témy, ktoré sa nachádzajú na skúške.

Elektrická vodivosť podľa pásovej teórie

Vedenie elektriny je spôsobené pohybom elektrónov kryštálovou štruktúrou účinkom elektrického poľa. Elektrická vodivosť závisí od obsadenia jednotlivých energetických pásov elektrónmi, prípadne od veľkosti zakázaných pásov. Podľa charakteru viazaných prvkov je zaplnenie energetického pásu elektrónmi rôzne Na obr. je vodič a) s neúplne zaplneným energetickým pásom, v ktorom môžu byť elektróny el. poľom urýchlované alebo b) kde sa energetický pás zaplnený prekrýva s prázdnym s blízkou energiou. Na obr. C je zaplnený energetický pás oddelený od prázdneho zakázaným pásom. Od jeho šírky závisí, či bude mať prvok charakter polovodiča (úzky zak. pás) alebo nevodiča (široký zak. pás)

Chemická väzba
je druh stabilizačnej interakcie medzi mikročasticami (atómovými jadrami a elektrónmi) tvoriacimi molekulu, molekulový ión, chemickú látku. V procese tvorby chemickej väzby nastávajú zložité zmeny potenciálnej a kinetickej energie elektrónov. Všeobecne to znamená, že pri vzniku väzby kinetická energia elektrónov vzrastá a potenciálna energia výrazne klesá a tým nastáva stabilizácia systému. Nevyhnutnou podmienkou je, aby novovzniknuté sústavy mali nižšiu vnútornú energiu ako je energia voľných atómových sústav. Chemickou väzbou sa vytvára nový chemický jedinec, ktorého vlastnosti nie sú jednoduchým zložením chemických vlastností jeho zložiek.

Kľúčové slová:

technická chémia

otázky

skúška

odpovede

chemia

Planckova kvantová teóriaObsah:
 • Elementárne častice
  Stavba atómu
  Mendelejevov periodický systém
  Chemické väzby
  Plyny
  Kvapaliny
  Tuhé látky
  Chemické reakcie
  Prvý termodynamický zákon
  Reakčné teplo
  Entalpia
  Druhý termodynamický zákon - entropia
  Samovoľnosť dejov - gibbsova energia
  Kinetika chemických rakcií
  Vplyv katalýzy na kinetiku chemických reakcií
  Typy chemických reakcií
  Základy elektrochémie
  Elektrochemický článok
  Elektrolýza a faradayove zákony

Zdroje:
 • Literatúra:
 • Gažo, J. a kol.: Všeobecná a anorganická chémia, ALFA SNTL, BA, 1981
 • Ondrejovič, G. a kol.: Anorganická chémia 2, STU BA 1995
 • Kellö, V, Tkáč, A.: Fyzikálna chémia, ALFA, BA, 1972
 • Moore, W. J.: Fyzikální chemie, SNTL Praha, 1979 Kohout, J. - Melník, M.: Anorganická chémia I Základy anorganickej chémie, STU, BA 1994
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko