Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 895   projektov
0 nových

Diagnostika Track&Trace systému v Slovenskej pošte pomocou banchmarkingu a analýzy SWOT

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
3648
Posledná úprava
05.05.2017
Zobrazené
6 068 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Táto semestrálna práca sa zaoberá diagnostikovaním technológie Track and Trace v premiestňovacom procese Slovenskej pošty, ktorý je prostredníctvom benchmarkingu porovnávaná s uplatňovaním tejto technológie v spoločnosti DHL.

Technológia T& T sa realizuje systémom sledovania toku zásielok, ktorý zdokumentuje celú cestu zásielky od miesta podania po miesto dodania. Jej cieľom je s pomocou On-line komunikácie zodpovedať otázky o mieste, kde sa zásielka v danom okamihu nachádza, až po otázky súvisiace s doručením zásielky.

Práca vznikla na základe požiadavky k udeleniu zápočtu z predmetu Diagnostika v poštových službách. Je určená všetkým, ktorí majú záujem oboznámiť sa s touto dôležitou problematikou. Dúfame, že prostredníctvom nej aspoň čiastočne prispejem k rozšíreniu poznania čitateľa a vyvoláme v ňom záujem, hlbšie sa ponoriť do tejto témy, aj prostredníctvom iných zdrojov.

Pri písaní sme vychádzali najmä z dostupnej literatúry a odborných časopisov, ktoré sa danej problematike venujú a z vedomostí získaných štúdiom na Žilinskej univerzite. Pomerne veľké zastúpenie zdrojov má však aj internet. Pri práci sme sa snažili spolupracovať a skĺbiť naše názory a získané vedomosti v tejto oblasti.

Kľúčové slová:

diagnostika

track and trace

DHL

SP

benchmarking

SWOT analýza

track and trace

expresné zásielkyObsah:
 • Úvod
  1 Benchmarking
  1.1 Vývoj benchmarkingu
  1.2 Druhy benchmarkingu
  1.3 Fázy benchmarkingu
  1.4 Cena benchmarkingu
  1.5 Predpoklady úspešnej realizácie benchamrkingu
  1.6 Benchmarking na slovensku
  2 Analýza swot
  2.1 Analýza príležitostí a rizík (o - t analýza)
  2.2 Analýza silných a slabých stránok (s - w analýza)
  2.3 Proces a úloha swot analýzy
  3 Track and trace
  3.1 Track and trace v slovenskej pošte, a.s.
  3.2 Track and trace v dhl slovensko
  3.3 Expresné zásielky
  3.4 Kritériá benchmarkingového porovnania
  3.5 Možné smery zlepšenia systému t&t v slovenskej pošte
  3.6 Aplikácia swot analýzy
  Záver
  Zoznam bibliografických odkazov

Zdroje:
 • SLÁVIK, Š.: Strategický manažment. SPRINT, Bratislava, 2005. ISBN 80-89085-49-0
 • LESÁKOVÁ, D.: Strategický marketingový manažment. NETRI, Hronský Beňadik, 2000. ISBN 80-968904-8-4
 • SLÁVIK, Š.: Strategické riadenie podniku. SPRINT, Bratislava, 1999. ISBN 80-88848-41-5
 • VEBER, J.: Management. Management Press, Praha, 2000. ISBN 80-7261-029-5KOONTZ, H., WEIHRICH, H.: Management. VICTORIA PUBLISHING, Praha, 1993. ISBN 80-85605-45-7