Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 978   projektov
5 nových

Strategický manažment - vznik, definíca, vývoj až po súčasnosť

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
12 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13005
Posledná úprava
05.10.2020
Zobrazené
1 595 x
Autor:
ajuskap
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Podniky musia sústavne riešiť otázky ich ďalšieho rozvoja. Hrozba konkurencie, príchodu nových výrobkov na trh, zmien spotrebných zvyklostí ich núti prehodnocovať existujúce portfólio aktivít. Zabezpečenie prežitia a udržanie konkurenčnej schopnosti vyžaduje stratégiu, ktorú Chandler definuje ako "stanovenie dlhodobých cieľov podniku, výber aktivít a alokáciu zdrojov, potrebných na ich dosiahnutie".
V rámci procesu tvorby stratégie musí podnik uskutočniť dôkladnú analýzu (diagnostiku) príležitostí a rizík okolia, ako aj interných možností a existujúcich zdrojov. Pomerne dlho bola dominantnou najmä externá diagnostika. Išlo najmä o určenie najperspektívnejších aktivít a najdôležitejších faktorov konkurencie, na ktoré sa mal podnik adaptovať. Podnik však môže aj meniť svoje okolie, môže rozvíjať svoje kompetencie a vnútorné zdroje, čím môže získať výhodu oproti konkurencii.
Semestrálna práca je pohľadom na vývoj strategického manažmentu od jeho vzniku až po súčasnosť. Mapuje vznik, teóriu, prax, modely a súčasné výskumy v oblasti strategického manažmentu.
...

Kľúčové slová:

stratégia

manažment

strategický manažment

riadenia

plánovanie

racionálne plánovanie

analýza

financie

finančná analýza

benchmarking

BCG

BCG maticaObsah:
 • 1. OBSAH 2
  2. ÚVOD 2
  3. VZNIK STRATEGICKÉHO MANAŽMENTU 3
  4. DEFINÍCIA STRATÉGIE 6
  5. VÝVOJ TEÓRIE A PRAXE STRATEGICKÉHO MANAŽMENTU 7
  6. PROCES STRATEGICKÉHO RIADENIA 10
  7. PRÍSTUPY K STRATEGICKÉMU MANAŽMENTU 11
  7.1. Racionálne plánovanie 11
  7.2. Plánovanie ako proces riadeného spoznávania 12
  7.3. Logický inkrementalizmus 12
  7.4. Spontánna stratégia 13
  8. MODELY A PRÍSTUPY POUŽÍVANÉ V STRATEGICKOM MANAŽMENTE 14
  8.1. Prístupy v strategickom manažmente 14
  8.2. Vybrané modely používané v strategickom manažmente 15
  8.2.1. FINANČNÁ ANALÝZA 15
  8.2.2. TEÓRIA HODNOTY 15
  8.2.3. BENCHMARKING 15
  8.2.4. METÓDA SPACE 16
  8.2.5. BCG MATICA 16
  8.2.6. GE MATICA 17
  8.2.7. PIMS ANALÝZA 18
  8.2.8. GEC MATICA 18
  8.2.9. BSC metóda 19
  8.2.10. ABC ANALÝZA 19
  9. AKTUÁLNE SMERY VÝSKUMU V OBLASTI STRATEGICKÉHO MANAŽMENTU 20
  10. ZÁVER 22
  11. POUŽITÁ LITERATÚRA 23

Zdroje: