Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 539   projektov
10 nových

Nárdoný model verejnej správy v Českej republike

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
9 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
43822
Posledná úprava
29.01.2014
Zobrazené
2 036 x
Autor:
deniska145
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Verejná správa riadi a spravuje verejný sektor. Verejná správa teda predstavuje sústavu inštitúcií a tiež riadiacich a výkonných činností, ktoré vyplývajú z objektívnej potreby usporiadanej spoločnosti, ktorá je daná potrebou človeka žiť v spoločnosti druhých ľudí. Pre výkon a riadenie činností vo verejnej správe si každý štát vytvára na svojom území historicky daný systém špecializovaných inštitúcií, ktoré sú z pohľadu kritéria uspokojovania potrieb zaradené do odvetvia verejnej správy.

Kľúčové slová:

verejná správa

členenie verejnej správy

porovnanie verejnej správy ČR a SR

štruktúra

odvetvia

členenieObsah:
 • 1 Charakteristika verejnej správy
  1. 1 Členenie verejnej správy
  1. 2 Štruktúra odvetvia verejnej správy v českej republike
  1. 3 Štruktúra systému verejnej správy
  2 Porovnanie verejnej správy českej republiky a slovenskej republiky
  Literatúra

Zdroje:
 • HROMÁDKA, M. 2007 Veřejná správa a její organizace. [on-line]. [cit. 16. 10. 20xx]. Dostupné na: http://www.vsrr.cz/kestazeni/predmety/vs.pdf
 • NEUBAUEROVA, E. DUBROVINA, N. 2009, Verejná správa v Slovenskej republike - aktuálne problémy. [on-line]. [cit. 16. 10. 20xx]. Dostupné na: https://dspace.upce.cz/bitstream/10195/38019/1/Neubauerov%C3%A1E_Verejn%C3%A1Spr%C3%A1va_2010.pdf
 • Poslanecká snemovňa parlamentu Českej republiky. Přijímání zákonů: Legislativní proces v Poslanecké sněmovně. [on-line]. [cit. 16. 10. 20xx]. Dostupné na: http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=173
 • ŠENBERG, Z. 2007, Role prezidenta v kontrolním systému ČR, Bakalárska práca. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko - správní fakulta, 2007.
 • Verejná správa. . [on-line]. [cit. 16. 10. 20xx]. Dostupné na: http://www.pulib. sk/elpub2/FM/Tej2/pdf_doc/1.pdf
 • Výkonná moc v České republice. [on-line]. [cit. 16. 10. 20xx]. Dostupné na: http://www. atlasceska.cz/ceska-republika/cr/politicky-system/vykonna-moc/
 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky ze dne 16. prosince 1992, ve znění pozdějších předpisů č. 347/1997 Sb., 300/2000 Sb., 448/2001 Sb., 395/2001 Sb., 515/2002 Sb., 319/2009 Sb., 71/2012 Sb. a 98/2013 Sb.
 • Ústavný zákon č. 460/1992 Zb., Ústava Slovenskej republiky z 1. septembra 1992, v znení neskorších predpisov