Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 543   projektov
1 nových

Porovnanie organizačnej štruktúry vo výrobnom a v nevýrobnom podniku

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
23 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45687
Posledná úprava
02.03.2015
Zobrazené
1 580 x
Autor:
janka24
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Tému semestrálnej práce porovnanie organizačnej štruktúry vo výrobnom a v nevýrobnom podniku som si zvolil preto, lebo ma oslovila predstava, že by som mohol viditeľne badať ako sa riadi výrobná spoločnosť a nevýrobná spoločnosť, ktorú osobne poznám a aj preto, že slovo organizovanie je opakom slova chaos, ktorý je neprípustný alebo aspoň by sa nemal vyskytovať v našom živote a v manažmente.
Pomocou zvolenej témy semestrálnej práce som chcel priblížiť aké dôležité povinnosti má manažér/spoločnosť pri vzniku spoločnosti a to zabezpečiť vytvorenie podmienok pre dokonalý chod spoločnosti.
V prvej kapitole semestrálnej práce som sa venoval najskôr samotnej teórií ohľadom organizačnej štruktúry. Následne som bližšie rozobral a obrázkovo znázornil dva koncepty, ktoré sa začali zaužívať v dnešnom manažmente a to mechanický koncept a jeho organizačné štruktúry - funkčnú a líniovo-štábnu a pre organický koncept som rozobral a obrázkovo znázornil líniovú a projektovú organizačnú štruktúru.
Pomocou druhej kapitoly som aplikoval organizačné štruktúry v nevýrobnom podniku reštaurácii Sonáty v Spišskej Novej Vsi a vo výrobnom podniku Sklenárstvo a rámovanie, Žilina.
Na vypracovanie mojej semestrálnej práce som využíval a spracoval informácie z literatúry dostupnej v knižnici Žilinskej univerzity, článkov na internete a informácií od pracovníkov spomínaných podnikov.

Kľúčové slová:

organizačná štruktúra

organizovanie

organizačné pravidlá

líniová organizačná štruktúra

líniovo-štábna organizačná štruktúra

funkčná organizačná štruktúra

projektová organizačná štruktúruObsah:
 • Obsah
  Úvod 4
  1. Organizačná štruktúra 5
  1.1. Význam organizovania a organizačnej štruktúry 5
  1.2. Typy organizačnej štruktúry 6
  2. Aplikačná časť 9
  2.1. Organizačná štruktúra vo výrobnom a v nevýrobnom podniku 9
  2.2. Výsledok 11
  3. Záver 12
  Zoznam použitej literatúry 13

Zdroje:
 • KOLLER, P. 1998. Marketing managment: Analázy, plánovaní, využití, kontrola. Vydavateľstvo: Grada Publishing, 1998. ISBN 978-80-716960-0-1. 710 s.
 • ORBANOVÁ, D. 2008. Podniková ekonomika pre 3.ročník študijného odboru obchodná akadémia. Vydavateľstvo: Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2008. ISBN 978-80-100136-3-0. 254 s.
 • VAVRINČÍK, P. 1999. Organizovanie a organizačné štruktúry. Vydavateľstvo: Ekonóm, 1999. ISBN 978-80-225107-8-3. 163 s.
 • Reštaurácia Sonáta [on-line]. Sonáta restaurant - café.