Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 303   projektov
12 nových

Logistika - vznik a ciele; skladovacia, dopravná a obchodná logistika; logistika priemyselného podniku

«»
Prípona
.rar
Typ
prednášky
Stiahnuté
39 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
35945
Posledná úprava
14.06.2011
Zobrazené
1 624 x
Autor:
robroxflash
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:

Vznik a ciele logistiky
Pojem logistika
riešenie a koordinácia všetkých hmotných a nehmotných operácií v rámci výrobných a obehových procesoch previazaných do reťazca, ktorých koncových článkom je dodávanie tovaru k zákazníkovi, sa volá Logistickým prístupom a disciplína objasňujúce zákonitosti pri tvorbe a riadení týchto reťazcoch Logistikou 

Najvšeobecnejšie chápanie logistiky - disciplína zaoberajúca sa koordináciou a celkovou optimalizáciou všetkých činností, ktorých reťazce sú potrebné na pružné a hospodárne dosiahnutie konečného efektu 

Dopravná logistika
Dopravca – je ten, ktorý vystupuje na strane ponuky dopravného výkonu.
Prepravca – je ten, ktorý vystupuje na strane dopytu dopravného výkonu.

Členenie:
Podľa pôsobnosti
Dopravné systémy
- mimopodniková doprava (od dodávateľa k podniku, z podniku k odberateľovi)
- vnútropodniková doprava (vstup tovaru do skladu, preprava zo skladu do výroby, preprava medzi výrobnými strediskami, preprava na expedíciu)

Logistické informačné systémy
- slúži na výmenu správ (dát ) medzi partnermi zúčastnenými na materiálnom toku
- nemusia mať bezprostredne vlastnú komunikačnú infraštruktúru
- musí zabezpečovať materiálne toky presahujúce miesto rezu

Logistika skladovania
Skladovanie – znamená vždy určité prerušenie materiálového toku, teda z hľadiska logistiky nežiadúce, ale nie je možné tento logistický proces systémov v plnom rozsahu využitia. 

Logistika priemyselného podniku
Logistika zaobstaravácia
- Všeobecné znaky podnikovej logistiky
- Všeobecné úlohy zaobstarávania
- Stratégia zásobovania a jej vývoj
- Synchronizácia zásobovania s výrobou

Logistika výroby
- Vývojové trendy vo výrobe
- Organizačné štruktúry logistiky

Logistika distribučná
- Distribučná logistika

Logistika odstraňovania odpadov
- Spätná logistika

Kľúčové slová:

logistika

dopravná logistika

premyslená logistika

skladovacia logistikaObsah:
 • Dopravná logistika

  Logistické informačné systémy
  1., Informácie a komunikácia
  2., Význam informačných logistických systémov
  3., Podnikové informačné logistické systémy
  4., Logistická informačná pyramída
  5., Metodický postup pri projektovaní logistického informačného systému

  Vznik a ciele logistiky
  1., Základne pojmy a definície logistiky
  2., Stručná mistoha logistiky
  3., Štruktúra logistiky

  Skladovacia a Obchodná logistika
  1., Funkcia druhy skladovania
  2., Funkcie a prvky komisionárskych vzťahov
  3., Ciele a systémy obchodnej logistiky
  4., Skladovanie a doprava v sklade
  5., Logistické aspekty maloobchodného predaja

  Logistika priemyselného podniku
  1., Všeobecné znaky podnikovej logistiky
  2., Všeobecné úlohy zaobstarávania
  3., Stratégia zásobovania a jej vývoj
  4., Synchronizácia zásobovania s výrobou
  5., Vývojové trendy vo výrobe
  6., Organizačné štruktúry logistiky
  7., Distribučná logistika
  8., Spätná logistika ( logistika odstraňovania odpadov )