Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 539   projektov
10 nových

Riadenie vo verejnej správe

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
54 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2328
Posledná úprava
19.10.2016
Zobrazené
6 253 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Slovenská republika patrí medzi krajiny s najväčšou centralizáciou kompetencií, financií a politickej moci v porovnaní so štátmi V4, ale aj OECD. Hlavným trendom druhej polovice 20. storočia v rozvinutých krajinách je práve decentralizácia a tým aj demokratizácia verejnej správy. Z čoho vyplýva , že základom fungujúceho štátu je kvalitná a fungujúca verejná správa.
V súčasnosti sa často stotožňuje pojem verejná správa a štátna správa .V tejto seminárnej práci sa pokúsim objasniť pojem verejná správa a proces riadenia verejnej správy. Na úvod charakterizujem základné rozdelenie vo verejnej správe a stav verejného sektora v SR, potom rozanalyzovať riadenie verejnej správy, a iné manažérske otázky verejného sektora, ktoré sú súčasťou teórie a praxe riadenia verejnej správy.
Cieľom tejto práce nie je kritizovať daný stav ani navrhovať riešenia, ale poukázať na základné pojmy a funkcie riadenia verejnej správy . Informácie o riadení vo verejnej správe som čerpala priamo z informačného centra, v podobe web portálu, vlády Slovenskej republiky a periodík (Trend), učebných pomôcok, zákonov, odborných materiálov ale i z článkov na internetových stránkach.

Kľúčové slová:

štátna správa

samospráva

funkcie verejnej správy

reformy

manažment

plánovanieObsah:
 • Úvod
  1. Verejná správa
  2. Historický pohľad na vývoj verejnej správy
  3. Reformy
  4. Riadenie vo verejnej správe
  4.1 Funkcie manažnetu verejnej správy
  4.2 Špecifiká manažmentu verejnej správy
  4.3 Plánovanie
  4.4 Organizačná funkcia manažmentu verejnej správy
  4.5 Ovplyvňovacia funkcia v manažmente verejnej správy
  4.6 Kontrolná funkcia v manažmente verejnej správy
  5. Informačný systém vo verejnej správe
  6. Modernizácia verejnej správy
  7. Záver
  Literatúra

Zdroje:
 • Štofko, S.: Verejná správa I, EDIS,FŠI ZA, Žilina 2001
 • Gozora, V.: Teórie riadenia a organizácie verejnej správy, učebný text, SPU Nitra 2005
 • Kosarín, F: Teória a prax verejnej správy, Ekonom,Bartislava,r.1999
 • Gašpar, M.: Moderná verejná správa, Pemancco, Bratislava 1994
 • Verejná správa 10/2007, Reformy nemôžu prebiehať chaoticky, časopis str. 16-17
 • Drucker, P.F.:To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku ,Management Press, 2004
 • informačný materiál o riadení vo verejnej správe, Úrad vlády SR 2007
 • Internet