Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Marketing 1 - kontrolné otázky (vypracované otázky, Ing. Poliačiková Eva, PhD.)

«»
Prípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
48237
Posledná úprava
20.12.2022
Zobrazené
478 x
Autor:
marianna.balazova
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Čo rozumieme pod pojmom marketing?
- Umenie predávať produkty,
- Proces výmeny medzi jednotlivcami a organizáciami, ktorého výsledkom je vzájomný prínos a uspokojenie zúčastnených,
- Riadiaci proces, ktorý účinne a efektívne identifikuje, predvída a uspokojuje zákazníkove požiadavky,
- Spôsob riadenia a usmerňovania hospodárskej činnosti podľa požiadaviek trhu,
- Spojovací článok medzi výrobcom a zákazníkom,
- Schopnosť ponúknuť užitočný a potrebný produkt,
- Filozofia myslenia a konania firmy zameraná na trh.

2. Aké významné ekonomické kategórie súvisia s chápaním a praktickým uplatňovaním marketingu?
- potreby, požiadavky, dopyt, ponuka, výmena, transakcia, trh, produkty, hodnota, uspokojenie, kvalita.

3. Aké vývojové podnikateľské koncepcie poznáme?
- výrobná, výrobková, predajná, marketingová, sociálna marketingová, holistická.

4. Čo spoločné a čo rozdielne majú jednotlivé koncepcie marketingu?
- Výrobná, výrobková a predajná koncepcia - nezaujímajú sa o potreby zákazníka,
- Marketingová už definuje potreby zákazníka,
- V sociálnej marketingovej koncepcii zákazník rozhoduje; reakcia na znečisťované životné prostredie, nedostatok prírodných zdrojov, chudobu, nedostatok sociálnych služieb,
- Holistická koncepcia zastáva názor, že v marketingu záleží na všetkom = všetko so všetkým súvisí (vzťahový marketing, integrovaný, interný, spoločensky zodpovedný).
...

Kľúčové slová:

marketing

produkt

marketingový mix

cena

distribúcia

komunikácia

produktový mix

Paretova analýza

Ansoffova matica

trh

dopyt

cenotvorba

distribučný kanál

obchod

marketingová komunikáciaObsah:
 • 1. Čo rozumieme pod pojmom marketing?
  2. Aké významné ekonomické kategórie súvisia s chápaním a praktickým uplatňovaním marketingu?
  3. Aké vývojové podnikateľské koncepcie poznáme?
  4. Čo spoločné a čo rozdielne majú jednotlivé koncepcie marketingu?
  5. Vysvetlite zásadný rozdiel medzi marketingovou podnikateľskou koncepciou a ostatnými podnikateľskými koncepciami.
  6. Aké maximálne efekty môžu byť dosahované uplatňovaním marketingovej sociálnej koncepcie?
  7. Čo tvorí marketingový mix? Objasnite jednotlivé prvky marketingu.
  8. Vysvetlite rozdiel v pojmoch 4P a 4C.
  9. Na akých princípoch spočíva marketingový prístup?
  10. Vymenujte a objasnite niektoré druhy aplikačných foriem marketingu.
  ...
  61. Vysvetlite pojem marketingová komunikácia a vymenujte zložky komunikačného mixu.
  62. Vymenujte a popíšte faktory, ovplyvňujúce zostavovanie komunikačného mixu.
  63. Popíšte proces marketingovej komunikácie.
  64. Vymenujte a popíšte reklamu a jej nástroje.
  65. Aké faktory treba zvážiť pri rozhodovaní o médiu?
  66. Na aké okruhy sa delí podpora predaja a nástroje jej uplatňovania.
  67. Definujte osobný predaj.
  68. Popíšte jednotlivé kroky pri osobnom predaji.
  69. Aké úlohy má public relations a aké nástroje na ich splnenie podnik môže využiť?
  70. Definujte, čo je to priamy marketing a aké nástroje jeho uplatňovania poznáte.

Zdroje:
 • Poliačiková Eva, Ing., PhD. - Marketing.Vybrané kapitoly, Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, 2017, ISBN 978-80-557-1231-4
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko