Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 784   projektov
8 nových

Neživotné poistenie na Slovensku

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47134
Posledná úprava
04.12.2017
Zobrazené
872 x
Autor:
enik.kovacs
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Poisťovníctvo predstavuje podstatnú časť ekonomiky každého štátu a zabezpečuje fungovanie národného hospodárstva krajiny. Pomáha udržať ekonomickú stabilitu subjektov národného hospodárstva a krytie finančných rezerv podnikateľov a obyvateľov štátu. V súčasnom poistnom trhu sa vytvára konkurenčné prostredie v oblasti životného aj neživotného poistenia, poistenia podnikateľov i občanov.
V našej práci sa budem venovať konkrétne neživotnému poisteniu.
Semenára práca je rozčlenený na tri kapitoly, pričom prvé dve kapitol sú teoretické a tretia kapitola je analýza a štatistika.
V prvej kapitole našej práce sa zameriame na charakteristiku poisťovne, základné členenie poistného trhu, poistný druh.
Druhú kapitolu zameriame na neživotného poistenia, poistných druhy neživotného poistenie.
Tretia kapitola je venoval analýzu a štatistiku.

Kľúčové slová:

financia a mena

poistenie

neživotné

poisťovníctvo

neživotné poistenieObsah:
 • Obsah 2
  Úvod 3
  1. Teoretické východiská poistenia 4
  1.1. História poisťovníctva 4
  1.2. Základné členenie poistného trhu 5
  1.3. Poistná druh 6
  1.4. Subjekty poistného trhu 7
  1.5. Poisťovne so sídlom na území SR 7
  2. Neživotné poistenie 8
  2.1. Kategorizácia neživotného poistenia v podmienkach SR 9
  3. Analýza neživotných poistení 11
  3.1. Analýza produktov neživotného poistenia 12
  Záver 14
  Literatúra 15
  Zoznam obrázkov, tabuliek a grafov 16

Zdroje:
 • VYŠŇOVSKÁ J., DUPEJOVÁ V.: Banky a poisťovne. 1. vydanie. Vydavateľstvo Michala Vaška Prešov 2008, ISBN 978 - 80 - 7165 - 704 - 0
 • DRUGDOVá, B 2012, Neživotné poistenie v teórii a praxi 1. vyd. Bratislava. ŠEVT, 2012 s. 12. ISBN 987-80-8106-051-9.
 • MAJTÁNOVÁ, A. a kol. 2009 Poisťovníctvo. 1 vyd. Bratislava: IuraEdition, 2009 ISBN 978-80-8078-260-3
 • ČEJKOVÁ, V., et al. Poistných trh. Teória a prax 1. vyd. Bratislava: Iura Edition, 2011. ISBN 978-80-8078-399-0,
 • KOŠÍK, O. 2007. Poisťovníctvo - vybrané problémy. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2007. 131 s. ISBN 978-80-8083-370-1.
 • PIDANY J., KAFKOVÁ, E., KYSEĽOVÁ, V. 1999. Poisťovníctvo - životné, neživotné s atribútom na výrobné procesy. Košice : Royal Unicorn s.r.o., 1999. 352 s. ISBN 80-968128-1-5.
 • ČEJKOVÁ, V - GRAMANOVÁ, E - ADAMKO, J. 2012 Poisťovníctvo - Praktikum. Bratislava: VŠEMvs, 2012 ISBN: 978-80-970802-6-6
 • Fecenko J.: Neživotné poistenie, EKONÓM, 2006, ISBN 80-225-2191-4
 • DUCHÁčIKOVÁ E., 2009, Principy pojištění a pojišťovnictví, 3vyd. Praha, EKOPRESS ISBN: 978-80-86929-51-4