Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 784   projektov
8 nových

Investovanie a špekulácie na Devízovom trhu

«»
Prípona
.pdf
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
1,0 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45075
Posledná úprava
28.04.2014
Zobrazené
1 512 x
Autor:
norbert.brnak
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Najhlavnejšie pravidlo, ktorého sa musíme držať pi obchodovaní znie „don't be
greedy“!- teda „ nebuďte nenásytný!“
Forex alebo tiež FX, je skratka výrazu „Foreign Exchange Market“ teda devízový
trh. Vďaka neuveriteľnému objemu a premenlivosti sa z neho stáva najväčší a
najlikvidnejší finančný trh na svete. Forex hrá nezastupiteľnú úlohu pri stanovovaní
globálnych výmenných kurzov. Výmenný kurz znamená počet jednotiek jednej národnej
meny, ktorú je potrebné vymeniť, aby sme získali jednu jednotku inej národnej meny.
Hlavnými účastníkmi trhu Forex sú centrálne banky, komerčné banky, finančné inštitúcie,
zaisťovacie fondy, obchodné spoločnosti a individuálni investori. Hlavné dôvody ich účasti
na tomto trhu sú zisk z fluktuácií menových párov (špekulácia), ochrana pred fluktuáciou
menových párov, ktorá ovplyvňuje obchodovanie s tovarom a službami (zaisťovanie). S
rozvojom technológií sa obrovským hnacím motorom obchodovania stala celosvetová
internetová sieť. Tá totiž investorom a obchodníkom poskytuje prístup ku všetkým
najnovším správam z Forexu. Spoločným znakom obchodníkov na menovom trhu je
zhodnotenie investícií na pohyboch konkrétnych mien, respektíve na vzájomných kurzoch
medzi menami. S kontrolou rizika Vám pomôžu štandardné nástroje. Trh Forexu je
transparentný. Stačí sa len zaujímať a získavať informácie a časom sa môže z každého
občana stať trader.
Cieľom mojej práce je na základe teoretických východísk navrhnúť úspešnú
investičnú stratégiu, ktorá vďaka implementácii vhodných zásad zaistí ochranu
investovaného kapitálu a ďalej umožní zhodnotenie tohto kapitálu.
Práca je rozdelená na tri kapitoly. Prvá a druhá kapitola je zameraná definovaniu
teoretického pozadiu samostatnej investičnej činnosti s dôrazom na jednotlivé „tajomstvá“
Forexu. Prvotne sa venujeme stručnému popisu samotnej podstaty a charakteristiky
Forexu, neskôr si vysvetlíme rôzne indikátory a grafy. V praktickej časti je definovanie
a navrhnutie rôznych investičných stratégií, ich testovanie pomocou demo účtu. V závere
praktickej časti je vykonané odporúčanie samotných investičných stratégií, tak isto aj
vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov. Zmyslom tejto práce je analyzovať možnosť
dosiahnutia finančnej nezávislosti prostredníctvom obchodovania na Forexe a zvážiť
investičnú činnosť ako možnú budúcu profesiu.

Kľúčové slová:

Forex

Devízové obchody

menový systém

riziká

členenie

účastníciObsah:
 • Úvod ................................................................................................................................... 2
  1 Forex .......................................................................................................................... 3
  1.1 Medzinárodný menový systém .......................................................................... 3
  1.2 Devízový trh - forex ........................................................................................ 6
  1.2.1 Členenie devízového trhu .................................................................................... 7
  1.2.2 Prístupnosť devízového trhu ................................................................................ 8
  1.2.3 Účastníci devízového trhu ................................................................................... 9
  1.2.4 Riziká na devízovom trhu .................................................................................. 10
  1.2.5 Devízový kurz, systémy devízových kurzov ....................................................... 11
  2 Obchodovanie na devízovom trhu - výber analýzy na
  Forexovom trhu ...................................................................................................... 13
  2.1 Technická analýza ............................................................................................ 14
  2.1.1 Metódy technickej analýzy ................................................................................ 15
  2.1.2 Analýza založená na trendoch ........................................................................... 20
  2.1.3 Analýza na základe technických indikátorov .................................................... 22
  2.2 Fundamentálna analýza ................................................................................. 27
  2.3 Money manažment ............................................................................................ 29
  2.4 Výber vyhovojúcej analýzy na forexovom trhu ........................................ 30
  3 Zhodnotenie strategií investovania ................................................ 32
  3.1 Stratégia číslo 1. založená na indikátoroch mae a cci .......................... 32
  3.2 Stratégia číslo 2. založená na oscilátore rsi ............................................ 34
  3.3 Stratégia číslo 3 založená na indikátore boll ......................................... 36
  3.4 Stratégia číslo 4. scalping .............................................................................. 37
  3.5 Zhodnotenie stratégií ...................................................................................... 39
  Záver ............................................................................................................................... 40

Zdroje:
 • KOTLEBOVÁ, J., SOBEK, O. 2007. Menová politika stratégie inštitúcie a nástroje . Bratislava Iura Edition 2007,315 s. ISBN 978-80-8078-092-0
 • JANKOVSKÁ, A., et al., 2003. Medzinárodné financie . Bratislava Edícia ekonómia 2003,521 s. ISBN 80-89047-56-4
 • POLOUČEK, S., et al. Peníze, banky, finanční trhy. C. H. Beck, 2009, 415 s. ISBN 978-80-7400-152-9
 • MORRIS M., Co nesmíte vedet / Praha, Anch Books, 2012, 380 s. EAN: 9783981430141
 • HRVOĽOVÁ, B., 2007. Menová politika stratégie inštitúcie a nástroje . Bratislava Sprint vfra 2001,370 s. ISBN 80-88848-86-5
 • JÍLEK, J. Finanční a komoditní deriváty. Praha: Grada Publishing, 2002, 624 s. ISBN 80-247-0342-4
 • KODERA, J., et. al., Devízové obchody . Praha, Bankovní institut, 2001. 212 s., ISBN 8072650467
 • TUREK, L., 2009. Manuál forexového obchodníka Czechwealth s.r.o., 2009,225 s. ISBN 978-80-251200-6-4
 • HARTMAN O., et. al., První kroky na FOREXU - Jak obchodovat a uspět na měnových trzích. Vyd. 1. Brno Computer Press 2009. 120 s. ISBN 978-80-251-2006-4
 • BACHRATÝ, M., 2012. Forex dobrodružstvo vývoja a stratégie Bratislava Fxmprofit s.r.o., 2012,191 s. ISBN 978-80-970926-0-344
 • DEMJAN, V., et. al., 2011. Pravda a mýty o Forexe Bratislava Trim S&P, s.r.o. 2011,227 s. ISBN 978-80-970630-9-2
 • MURPHY, J. J.: Technical Analysis of the Financial Markets. 1. vyd. New York : New York Institute of Finance, 1999. 576 s. ISBN 978-07-352-0066-1
 • ECB: Report on Electronic Money, Germany, Frankfurt, 1998.
 • DOHNAL, R. Menové riziko a ako sa proti nemu chrániť,
 • BOROŠ, K. Úvod do technickej analýzy,
 • Býky a medvede
 • VOBOŘIL T., Forex eBook co by ste měli vědět, než načnete obchodovat, Praha Colosseum, a.s. - eBook
 • NESNÍDAL, T., Obchodujeme FOREX (XI): Technická analýza (3).
 • IŽIP, R. Suporty a retistencie